นิทรรศการ“สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9” สัมผัสสุดยอดงานศิลป์ “อัครศิลปิน”

Published by hybridart on

ชวนชมนิทรรศการสุดยอดศิลปะไทย ในรัชกาลที่ ๙ “70 สุดยอดภาพยนตร์ไทย-99 ละครโทรทัศน์ไทย-389 เพลงไทยในแผ่นดิน”

ชวนชาวไทย ชมนิทรรศการ “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ ๙” สัมผัสสุดยอดงานศิลป์ “อัครศิลปิน” และชมนิทรรศการสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย 3 สาขา “70 สุดยอดภาพยนตร์ไทย-99 ละครโทรทัศน์ไทย-398 เพลงไทยในแผ่นดิน” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตวันที่ 13 ตุลาคม 2561

      กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) จัดงานแถลงข่าว “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9” เชิญชวนประชาชนไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สัมผัสสุดยอดงานศิลปะในรัชสมัย วันที่ 12-21 ตุลาคม 2561 ณ Hall of Fame ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.)

      กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นอกจาก พระองค์จะเป็นพระมหากษัตรย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานานัปการ เพื่อความผาสุกของพสกนิกรของพระองค์แล้ว ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นศิลปิน ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะได้หลากหลายแขนง เช่น จิตรกรรม ถ่ายภาพ ดนตรี วรรณศิลป์หัตถศิลป์ และอีกหลายด้าน โดยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2529 คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปิน” ซึ่งแปลว่า “ผู้มีศิลปะอันเลอเลิศ” หรือ “ผู้เป็นใหญ่ในศิลปิน” ดังนั้นเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนไทย อีกทั้ง พระอัจฉริยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทรงเป็นเลิศ พระปรีชาสามารถด้านศิลปะ ล้วนเป็นศาสตร์และศิลป์ที่เป็นคุณประโยชน์ยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยและชาติบ้านเมืองอย่างต่อเนื่องตลอด 70 ปี แห่งรัชสมัย

      งาน “สุดยอดศิลปะไทยในรัชกาลที่ 9” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ภายในงานประกอบด้วย 4 โซน ได้แก่ โซน 1 นิทรรศการ “อัครศิลปิน” ถ่ายทอดเรื่องราวและผลงานศิลปะหลากหลายด้าน ที่แสดงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในฐานะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่กว่าศิลปินทั้งปวง จำนวน 9 ด้าน ได้แก่ พระอัจฉริยภาพด้านสถาปัตยกรรม งาน หัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ ประติมากรรม จิตรกรรม ภาพถ่าย วรรณศิลป์ และดุริยางคศิลป์ เป็นต้น

       โซน 2 นิทรรศการ “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9 จากโครงการเผยแพร่สุดยอดภาพยนตร์ไทยทั้งหมด 70 เรื่อง โดยคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ได้พิจารณาคัดเลือกและประกาศเป็น “สุดยอดภาพยนตร์ไทยในสมัยรัชกาลที่ 9” โดยเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องยาวที่จัดฉายและเผยแพร่ในโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ 9 และมีการคัดเลือกภาพยนตร์มาฉายให้ประชาชนได้ชมฟรี ณ พารากอนซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน จำนวน 10 เรื่อง 10 วัน ได้แก่ นางนาก ฟ้าทะลายโจร สุริโยไท แฟนฉัน องค์บาก โหมโรง รักแห่งสยาม รถไฟฟ้ามหานะเธอ พี่มากพระโขนง และคิดถึงวิทยา

     โซน 3 นิทรรศการ “สุดยอดเพลงไทยในแผ่นดินรัชกาลที่ 9” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) ได้รวบรวมคัดสรรสุดยอดเพลงไทยที่ทรงคุณค่าสะท้อนช่วงเวลาอันรุ่งเรืองแห่งเสียงดนตรี ที่ศิลปินในวงการได้สร้างสรรค์และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นถึงสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิตอันเจริญรุ่งเรืองและผาสุกร่มเย็นของพสกนิกรไทยภายใต้ร่มพระบารมี ประกอบด้วยเพลงไทยลูกทุ่ง และเพลงไทยสากล รวม 398 เพลง

    โดยภายในโซนนิทรรศการสุดยอดเพลงไทยฯ ผู้เข้าชมสามารถเลือกฟังสุดยอดเพลงที่ชื่นชอบได้ และรับความบันเทิงจากศิลปินนักแสดงที่จะมาขับกล่อมให้ฟังใน เวลา 17.00 น. ทุกวันที่จัดงาน อาทิ ศิลปินแห่งชาติ เศรษฐา ศิระฉายา คเณศ (รอง) เค้ามูลคดี พร้อมศิลปินน้องชื่อดัง สดใส รุ่งโพธิ์ทอง , วินัย พันธุรักษ์ , ศิรินทรา นิยากร , เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์ , ดาวใจ ไพจิตร , อุมาพร บัวพึ่ง , สัญญา พรนารายณ์ , วิชัย ปุญญะยันต์ , น้ำตาล น้ำเพชร , ภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์ ร่วมด้วยศิลปินจิตอาสาพลังแผ่นดิน หัสพงศ์ วงษ์ศรีวิลาส , มาริษา มลจังหรีด , ป๊อก ปนัดสร นาครินทร์ และดีเจเฉลิมศักดิ์ อังศุพันธ์ รายการวิทยุ Like Station ฯลฯ

เศรฐา ศิระฉายา / ศิลปินแห่งชาติ

     และ โซนที่ 4 นิทรรศการ “สุดยอดละครโทรทัศน์ในสมัยรัชกาล 9” กระทรวงวัฒนธรรมคัดเลือกละครโทรทัศน์ที่เผยแพร่ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยเฉพาะการผลิตละครที่ถือได้ว่าเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ไทย ทั้งในด้านการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี เศรษฐกิจ และสังคม ที่สร้างสรรค์ขึ้นตลอดระยะเวลาแห่งการดำรงสิริราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่ 9 จำนวน 99 เรื่อง เช่น สี่แผ่นดิน บ้านทรายทอง สายโลหิต คู่กรรม หุ่นไล่กา ทองเนื้อเก้า ภายในงานจะมีการเสวนาสุดยอดละครโทรทัศน์ 4 หัวข้อ ประกอบด้วย เล่าขานตำนานละครโทรทัศน์ไทยสมัยรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม / “เล่น” อย่างไร จึงได้รางวัล “นักแสดงยอดเยี่ยม” ในวันที่ 14 ตุลาคม / คนละคร“สูงวัย”ทำไมยังเฟี้ยว ในวันที่ 20 ตุลาคม และในวันสุดท้าย 21 ตุลาคม นี้ จะมีการเสวนา หัวข้อ ก้าวต่อไป ละครไทยในยุค 4.0 ซึ่งจะมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญด้านละครโทรทัศน์ไทย ประกอบด้วย ผู้กำกับละคร ศิลปินนักแสดง ที่มีชื่อเสียงหลายท่านเข้าร่วมให้ความรู้ในงานละครโทรทัศน์ เช่น สยม สังวริบุตร จิตรลดา ดิษยนันทน์ อารีย์ นักดนตรี นันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณศิริ กนกวรรณ ด่านอุดม กมลชนก เขมะโยธิน ตะวัน จารุจินดา และอภิญญา รุ่งพิทักษ์มานะ เป็นต้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : voicetv.co.th