“ภาพแห่งความทรงจำ ในหลวง ร.9 ทรงลอยพระประทีป”


     ประมวลภาพแห่งความทรงจำ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
ทรงลอยพระประทีป ภาพที่ตราตรึงใจคนไทยทุกคน 
เพื่อเป็นการร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินทรงลอยพระประทีปตามโบราณราชประเพณี จากหลายส่วน มาให้พสกนิกรชาวไทยได้รับชมพระราชจริยวัตรอันงดงาม

ขอบคุณข้อมูล/ภาพ จส.100

เรื่องราวที่น่าสนใจ


นิทรรศการที่น่าสนใจ