เปิดภาพหาชมได้ยาก… พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ที่แทบไม่เคยเห็นมาก่อน

Published by hybridart on

เปิดภาพหาชมได้ยาก… พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 ที่แทบไม่เคยเห็นมาก่อน

พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงให้ช่างจากฝรั่งสเก็ตภาพ

     วันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่คนไทยรับรู้กันในนาม ‘วันปิยมหาราช’ ซึ่งมาจากพระราชสมัญญานาม ‘สมเด็จพระปิยมหาราช’ ที่มีความหมายว่า ‘พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน’

     ทาง Hybrid Art Collectors จึงขอใช้โอกาสสำคัญนี้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการเผยแพร่พระบรมฉายาลักษณ์ และภาพหาชมยากในรัชสมัยของพระองค์ ซึ่งเป็นภาพที่หาชมได้ยาก และเราแทบไม่เคยจะเห็นมาก่อน

พระบรมรูปทรงม้า ระหว่างการปั้นในสตูดิโอของจอร์จ เซาโล ณ กรุงปารีส เมื่อ ค.ศ.1907 (พ.ศ.๒๔๕๐)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ถ่ายเมื่อปีค.ศ.1907 (พ.ศ.๒๔๕๐)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงสนทนากับสมเด็จพระมหาสมณเจ้าฯ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๔๘
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งเสด็จเยือนชวา ทรงฉลองพระองค์แบบอิสลามไม่ทราบปีที่ถ่าย
พระเจ้าซาร์นิโคลัส เสด็จเยือนสยามในปี 2434
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าอุรุพงษ์
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ พระตำหนักอเล็กซานเดรีย พระราชวังซาร์วิกเซโร ปีเตอร์ฮอล์ฟ เมืองเซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก ประเทศรัสเซีย (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภาพถ่ายวันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ.๒๔๐๔
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงเสด็จประพาสต้น (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงเปิดงานการแสดงกสิกรรมแลพานิชการ ครั้งที่๑ พ.ศ. ๒๔๕๓ (ร.ศ. ๑๒๙) ณ วังสระปทุม
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ทรงพระเยาว์ (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงฉลองพระองค์แบบชาวยุโรป
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) พระบาทสมเด็จพระมงกฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) ขณะทรงพระสรวล ไม่ทราบปีที่ถ่าย
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ขณะทรงบรรพชาเป็นสามเณร ๑๙ กรกฏาคม พุทธศักราช ๒๔๐๙
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ เป็นครั้งแรกที่พระองค์เสด็จออกนอกประเทศ หลังจากได้ทรงสถาปนาเป็นกษัตรย์ พระองค์ที่ ๕ ในราชวงศ์จักรี ถ่ายในปี พ.ศ. ๒๔๑๔ ที่ประเทศสิงคโปร์
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ทรงทอดพระเนตร สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ กำลังทรงร่วมตรึงหมุดทางรถไฟสายแรก กรุงเทพฯ-พระนครศรีอยุธยา วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๔๓๙
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ (ไม่ทราบปีที่ถ่าย)
พระราชพิธี เปิดพระบรมรูปทรงม้า ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๕๑
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั (รัชกาลที่ ๕) ในคราวเสด็จประพาสยุโรป ปี พ.ศ. ๒๔๓๔
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) พ.ศ.๒๔๓๔
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๕) ทรงประทับนั่งบัลลังก์ ไม่ทราบปีที่ถ่าย
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๕) และ สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงกรรณาภรณ์เพชรรัตน์ โสภางคทัศนิยลักษณ์ อรรควรราชกุมารี ไม่ทราบปีที่ถ่าย
พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ทรงพระเจริญ…

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ปริญญา เปรมชัย