“ICONSIAM เปิด “เรือศรีมหาสมุทร” พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ”


ห้องสรรพสินค้า ไอคอนสยาม ประกาศแจ้งผ่านเพจเฟซบุ๊ก ICONSIAM ระบุว่า “เรือศรีมหาสมุทร” ปรากฏการณ์ระดับชาติครั้งแรกในประเทศไทยกับพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ เฉลิมฉลองวาระ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร

    หากท่านเดินทางมาเยี่ยมชมเมืองไอคอนสยามในเวลานี้ หลายท่านน่าจะสังเกตุเห็นเรือสำเภาลำใหญ่ที่จอดเด่นเป็นสง่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเทียบท่าเรือไอคอนสยาม แน่นอนว่า นี่ย่อมไม่ใช่เรือสำเภาทั่วไป หากแต่เป็นเรือสำเภาพิเศษที่ไอคอนสยามร่วมกับบริษัทไรท์แมน เนรมิตเรือสำเภาขนาดเท่าจริง ภายใต้ชื่อว่า ‘เรือศรีมหาสมุทร’ ที่จะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ลอยน้ำครั้งแรกริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระ 250 ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร
    เป็นที่ทราบกันดีว่า ด้วยพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทำให้พระองค์ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพื้นที่กรุงธนบุรีและวางรากฐานสู่ความเจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน ทำให้พื้นที่ธนบุรีกลายเป็นพื้นที่ริมน้ำที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เพื่อความมั่นคง การค้า และการเดินทางขนส่ง

     เราจะพาทุกท่านย้อนอดีตสู่ยุคแห่งความรุ่งโรจน์ทางการค้า บนเรือสำเภาจากคริสต์ศตวรรษที่ 18 ที่ใช้เวลานานนับเดือนในการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน ทั้งนักวิชาการ และนักประวัติศาสตร์ รวมทั้งทีมงานนับร้อยชีวิต เพื่อสร้างเรือสำเภาศรีมหาสมุทรให้เป็นคลังความรู้ด้านประวัติศาสตร์และอารยธรรมแห่งยุค กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร เปิดขุมอารยธรรมที่รุ่งโรจน์เหนือกาลเวลา ผ่านเทคนิคจัดแสดงนิทรรศการที่หลากหลายโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านสงคราม ด้านการฟื้นฟูบ้านเมือง และด้านเศรษฐกิจ นอกเหนือจากนิทรรศการ ยังมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเรือสำเภา วิถีชีวิตภายในเรือ และจุดชมวิวที่มองเห็นโค้งน้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

พร้อมเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมฟรีได้ตั้งแต่วันที่วันนี้ – 13 ม.ค. 62 เวลา 11.00 – 20.00 น. บริเวณท่าเรือไอคอนสยาม

ขอขอบคุณ Facebook ICONSIAM

เรื่องราวที่น่าสนใจ


นิทรรศการที่น่าสนใจ