“ICONSIAM Heritage Museum พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย”


ICONSIAM Heritage Museum พิพิธภัณฑ์ระดับโลกแห่งแรกของประเทศไทย บนพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตร จะเป็นศูนย์รวมมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติไทย โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาสาธารณชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติ สร้างเสริมเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย โดยในการนี้ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และไอคอนสยาม จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะดำเนินการหารือ และแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อจัดให้มีและพัฒนาการจัดแสดงมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ภายใต้รูปแบบการจัดแสดงที่ได้มาตรฐานเทียบเท่ากับพิพิธภัณฑสถานในระดับสากล ซึ่งกรมศิลปากรจะทำการวิเคราะห์ คัดสรร อนุรักษ์ จัดเตรียมโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ เพื่อจัดแสดงในห้องจัดแสดง National Heritage Gallery ซึ่งเป็นหนึ่งในห้องจัดแสดงจำนวน 3 ห้องของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้

โดยในเบื้องต้น พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จะมีส่วนจัดแสดงงานศิลปวัฒนธรรม 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1. National Heritage Gallery – จัดแสดงศิลปวัตถุที่เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ที่เกิดจากความร่วมมือกับกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

ส่วนที่ 2. ส่วนพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ที่รองรับการจัดแสดงผลงานสุดยอด Masterpieces และนิทรรศการหมุนเวียนจากพิพิธภัณฑ์ระดับโลก ซึ่งจะหมุนเวียนมาจัดแสดงทั้งศิลปวัตถุ ภาพเขียน ผลงานศิลปะ รวมถึงสมบัติล้ำค่าจากทั่วทุกมุมโลก

ส่วนที่ 3. River Gallery จัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ที่สามารถจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสชิ้นงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะต่างๆ อีกด้วย

ส่วนการจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ที่สามารถจัดแสดงผลงานของศิลปินร่วมสมัยทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียง ให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถสัมผัสชิ้นงานศิลปะได้อย่างใกล้ชิด และยังเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะต่างๆ อีกด้วย

     ไอคอนสยามมีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ มีโครงสร้างพื้นฐานและระบบดำเนินการที่ได้มาตรฐานเทียบได้กับพิพิธภัณฑ์ระดับโลก ดังนั้นไอคอนสยามจึงได้ทำงานร่วมกับบริษัท Lord Cultural Resources ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการพัฒนาและวางระบบจัดพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งของโลก บริษัทผู้เชี่ยวชาญนี้เคยทำงานให้กับพิพิธภัณฑ์ Lourve ในประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ Guggenheim ใน Bilbao ประเทศสเปน เป็นผู้วางระบบให้กับ Tate Modern ในประเทศอังกฤษ และพัฒนาระบบการจัดเอกสารและความปลอดภัยของเอกสารสำคัญให้ Library of Congress ในอาคารรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา และจะทำงานร่วมกับ Curator ระดับโลกในการคัดสรรนิทรรศการ Masterpiece จากประเทศต่างๆ มาจัดแสดงอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

     ผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวจะเป็นทีมงานสำคัญ ที่จะมาทำแผนแม่บทของการใช้พื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ที่ไอคอนสยาม จัดทำระบบการจัดการเพื่อการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการแสดงสมบัติล้ำค่า การกำหนดมาตรฐานคุณภาพวัสดุที่จะใช้ในการออกแบบและก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ ระบบการควบคุมความชื้น ระบบบริหารพื้นที่เพื่อการจัดแสดงทรัพย์สินมีค่า ทั้งหมดนี้เพื่อพิพิธภัณฑ์ ณ อาคารไอคอนสยาม

มีมาตรฐานเทียบได้กับพิพิธภัณฑ์ระดับโลก ควรค่าแก่การจัดแสดงสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติ และพร้อมที่นำเสนอสมบัติทางวัฒนธรรมของโลกมาแสดงต่อสายตาคนไทย

ข้อมูลจาก: ไอคอนสยาม

เรื่องราวที่น่าสนใจ


นิทรรศการที่น่าสนใจ