นิทรรศการจิตรกรรมสองมิติ “เพศ – มายา – คติ Sex – Maya – Maxin”

Published by hybridart on

นิทรรศการจิตรกรรมสองมิติ “เพศ – มายา – คติ 
 Sex – Maya – Maxin”

อัยฤทธิ์ ธิลา (Aiyarid Tila)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น.
ณ มิตรไนซ์ แกลเลอรี่ : MIDNICE Gallery

เนื้อหาผู้เขียน

นิทรรศการจิตรกรรมสองมิติ “เพศ – มายา – คติ” โดย อัยฤทธิ์ ธิลา

มายาคติแห่งเพศวิถี ความหมายที่ถูกซ่อนภายใน ระบบทางสังคม และสถานะเพศหญิงที่ถูกกดทับโดยเพศชาย ในมุมมองของอัยฤทธิ์ ธิลา ซึ่งวิเคราะห์ถึงความในแท้จริงจากสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่ถูกปิดบัง หยิบยกทฤษฎีการตีความหมายเชิงสัญวิทยาเพื่ออ้างถึง มิติเรื่องเพศที่กำลังเกิดขึ้น ว่าแท้จริงแล้วเกิดจากสิ่งใด การปลูกฝังทางความคิดจากอดีตจนปัจจุบัน ที่เกิดเป็นปัญหาไม่รู้จบนั้นเกิดจากอะไรเป็นหลัก

เปิดนิทรรศการวันแรกที่ MIDNICE Gallery เวลา 19.00 น. วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562
และจัดแสดงต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2562