นิทรรศการประติมากรรมและงานจัดวาง “แซ่บนัวหัวม่วน”

Published by hybridart on

นิทรรศการ
ประติมากรรมและงานจัดวาง
“แซ่บนัวหัวม่วน”

พินรี สัณฑ์พิทักษ์ (Pinaree Sanpitak)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2561 – 6 มกราคม 2562
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม : Jim Thompson Farm

โครงการศิลปิน
พินรี สัณฑ์พิทักษ์
จิม ทอมป์สัน ฟาร์มทัวร์ 2561
8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 – 6 มกราคม พ.ศ. 2562

โครงการของศิลปิน ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ประจำปี พ.ศ. 2561 ได้เชิญ พินรี สัณฑ์พิทักษ์ ศิลปินร่วมสมัยที่มีชื่อเสียงมาสร้างผลงานประติมากรรมและงานจัดวางที่เกี่ยวข้องกับภูมิทัศน์และหมู่บ้านอีสานอันมีเอกลักษณ์ของจิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

การสร้างงานของพินรี สัณฑ์พิทักษ์ แรกเริ่มได้รับแรงบันดาลใจจากสรีระของผู้หญิง ที่ถูกกลั่นกรองจนเป็นรูปทรงที่ถือว่าเป็นพื้นฐาน และเรียบง่ายที่สุด อย่างตัวเนิน หรือชามที่เปรียบเหมือนกับภาชนะของประสบการณ์และการรับรู้ รูปทรงที่ถูกใช้อย่างต่อเนื่องในผลงานของเธอคือ “รูปทรงนม” ที่มีความคล้ายคลึงกับสถูปเจดีย์ในสถาปัตยกรรมของพุทธศาสนา หรือในบางครั้งก็คล้ายกับถ้วยภาชนะสำหรับของถวายบูชาการตั้งคำถามกับเรื่องราวความรู้สึกของเธอยังเปิดเผยให้เราเห็นความละเอียดลออในการทำงานกับวัสดุต่างๆ ผ่านผลงานที่หลากหลายทั้งงานปะติด (collage) งานวาดเส้น ภาพเขียน ภาพพิมพ์ รวมถึงงานประติมากรรม โดยการใช้สื่อที่หลากหลาย เช่นสิ่งทอ แก้ว เซรามิค และโลหะพินรีเสนอโครงการศิลปะ 3

โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดและชื่องานฟาร์มทัวร์ในปีนี้คือ แซ่บนัว หัวม่วน – อีสานโอชา
ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับ “อาหาร” ผลงานศิลปะจัดวางเฉพาะที่ “Breast Stupa Topiary Jim Thompson Farm” เป็น ผลงานถาวรที่พินรีทำขึ้นร่วมกับทีมงานของจิม ทอมป์สันฟาร์ม ผลงานสร้างขึ้นจากเหล็กเส้นซึ่งถูกปกคลุมด้วยพืชผักสีเขียวรับประทานได้ และรอบล้อมไปด้วยทุ่งดอกคอสมอสสีชมพู ผลงานกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับความสำคัญของการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม ผลงานประติมากรรมชุดนี้ยังถือเป็นผลงานที่เริ่มต้นโครงการผลงานศิลปะถาวรของฟาร์มอีกด้วย

“The Mats and The Pillows Jim Thompson Farm” ศิลปะจัดวางที่เชื้อเชิญให้คนดูเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ ผลงานถูกจัดวางอยู่ใน “ศาลา” เพื่อ ให้ผู้คนได้ใช้ร่วมกัน รวมถึงการใช้เป็นพื้นที่สำหรับผลงาน “Breast Stupa Cookery by Samuay& Sons at Jim Thompson Farm 2018” ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โดยเชฟหนุ่ม วีระวัฒน์ ตริยเสนวรรธน์ จากร้าน Samuay& Sons จังหวัดอุดรธานี จะมาร่วมสร้างสรรค์อาหารมื้อค่ำที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “Breast Stupa Cookery” โครงการศิลปะที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างศิลปินและเชฟ ที่ทำให้ความศักดิ์สิทธิ์และความรู้สึกผัสสะถูกนำมาอยู่รวมกันผ่านอาหาร โครงการนี้เป็นโครงการที่ศิลปินทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2548

ผลงาน “The Mats and The Pillows Jim Thompson Farm” ประกอบไปด้วยเสื่อที่ทำขึ้นจากเส้นด้ายที่มีตำหนิจากโรงงานจิม ทอมป์สัน ในอำเภอปักธงชัย และหมอนขิดที่มีเชือกผูกเข้าด้วยกันจากจังหวัดมหาสารคาม ผลงานชิ้นนี้ถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากผลงานจัดวางล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของพื้นที่ สถาปัตยกรรม ความเป็นสาธารณะ การอยู่ร่วมกัน และความร่วมมือ อย่างผลงาน The Roof (2560) The Mats and The Pillows (2560) และ The House is Crumbling (2560)

พินรี เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2504 ที่กรุงเทพฯ เติบโตที่จังหวัดเชียงใหม่และขอนแก่น และจบการศึกษาด้านทัศนศิลป์ ที่มหาวิทยาลัยทซึกุบะ อิบารากิ ญี่ปุ่น ปัจจุบัน พินรีทำงานและพำนักอยู่ที่กรุงเทพฯ มีผลงานแสดงเดี่ยวและกลุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นศิลปินในพำนักที่ STPI – Singapore Tyler Print Institute ประเทศสิงค์โปร์ ในปี พ.ศ. 2561 และได้รับรางวัลศิลปาธร สาขาทัศนศิลป์ จากกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี พ.ศ. 2550

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ทัวร์ 2561
8 ธันวาคม 2561– 6 มกราคม 2562
เปิดทุกวัน: 9:00 – 17:00
ค่าเข้าชม:
วันเสาร์-อาทิตย์ 220 บาท
วันธรรมดา 180 บาท

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
สุนิดา อ่อนดีสวัสดิ์
Jim Thompson
โทร: +66 (0) 2700 2567
อีเมล์: sunida_o@jimthompson.com

www.jimthompsonfarm.com
www.facebook.com/JimThompsonFarmTour
IG @jimthompsonfarm

_________________________________________

Artist Project
Pinaree Sanpitak
Jim Thompson Farm Tour 2018
December 8, 2018 – January 6, 2019

The Artist Project at Jim Thompson Farm 2018 invites Pinaree Sanpitak, a renowned contemporary Thai artist to create site-specific sculptures and installations at Jim Thompson Farmin relation to the landscape and the unique Isan Villageat the farm.

Pinaree Sanpitak’s artistic practice is a celebration of the female bodyas a vessel of experience and perception, distilled to its most, primal, basic forms: the vessel and the mound.A recurring motif in her work is the female breast, resembling Buddhist works of architecture known as stupas and offering bowl on occasion. Her sensorial inquiries also reveal a keen sensitivity towards materials, driving her various approaches in collage, drawing, painting, printmaking, and sculpture that she explores through a variety of media: textiles, glass, ceramics and metals.

Pinareehas developed 3 projects relatingto Zap NuaHuamuan which is this year’s theme of “food”. Together with the Jim Thompson Farm team “Breast Stupa TopiaryJim Thompson Farm”is created as a permanent site-specific work, made from steel and will be covered with edible green plants surrounded by fields of pink cosmos flowers, a reminder of the importance of breast cancer awareness.The Artist Project will lead to permanent artworks at the farm.

In the “Sala”, the interactive installation “The Mats and The Pillows Jim Thompson Farm”  
is laid out for the public to share and will be used as the site for “Breast Stupa Cookery by Samuay&Sons at Jim Thompson Farm 2018” on December 8, 2018. Chef Noom, WeerawatTriyasenawat of Samuay& Sons, UdornThani will create a dinner inspired by “Breast Stupa Cookery” an on-going collaborative art project since 2005, where the sacred and the sensual come together through food.

Pinaree Sanpitak was born in 1961 and raised in Chiang Mai and KhonKhaen. She graduated in Visual Arts from University of Tsukuba, Japan. She currently lives and works in Bangkok. She has exhibited in numerous solo and group exhibitions in Thailand and internationally. She is the 2018 resident artist at STPI-Singapore Tyler Print Institute, Singapore. She received the Silapathorn Award for Visual Arts from the Thai Ministry of Culture in 2007.

Jim Thompson Farm Tour
December 8, 2018 – January 6, 2019
Open daily: 9:00 – 17:00

Admission fee:
Weekend 220 THB
Weekday 180 THB

For more information, please contact:
Sunida Ondeesawad
Jim Thompson
T: +66 (0) 2700 2567
E: sunida_o@jimthompson.com

www.jimthompsonfarm.com
www.facebook.com/JimThompsonFarmTour
IG @jimthompsonfarm