นิทรรศการภาพถ่าย “UNI.VERT”

Published by hybridart on

นินิทรรศการภาพถ่าย 
“UNI.VERT”

ศิรวิทย์ คุววัฒนานนท์ (Sirawit Kuwawattananont)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2561 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
 และจะมีพิธ๊เปิดในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ Window gallery and cafe