นิทรรศการภาพวาดสีน้ำ “เชียงราย ระบายสีน้ำ : Watercolor Chiang Rai”

Published by hybridart on

นิทรรศการ
ภาพวาดสีน้ำเชียงราย ระบายสีน้ำ 
(Watercolor Chiang Rai)

กิตติศักดิ์ บุตรดีวงศ์ (Kittisak Buddeewong), สุวิทย์ ใจป้อม (Suwit Jaipom),
ธีรยุทธ สืบทิม (Teerayut Seubtim), โอฬาร เนตรหาญ (Olarn Nateharn),
กฤษฎา บุญรินทร์ (Kirtsada Boonrin) และ ชยุตม์ เกิดสิน (Chayut Kerdsin)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 20 พฤศจิกายน 2561
ณ หอศิลป์เรียวกัง : Ryokan Art Center