นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 35

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 35 

จัดแสดงระว่างวันที่ 9 – 31 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดใน 9-31 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดี ที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น.
ณ หอศิลปวัฒนธรรม (ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

กำหนดการพิธีเปิดงานนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 35

วันพฤหัสบดีที่ 10  มกราคม  2562  เวลา 17.00 น.

ณ อาคารหอศิลปวัฒนธรรม(ริมบึงสีฐาน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16.30 น. แขกผู้มีเกียรติลงทะเบียนเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ

17.00 น. พิธีเปิดงานนิทรรศการ

พิธีกรกล่าวทักทายกับแขกผู้มีเกียรติ

ผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวต้อนรับ

(อ.ดร.ปรมพร ศิริกุลชยานนท์) ผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน โครงการและความร่วมมือ

(รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มข.) ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น มอบของที่ระลึก แก่ประธานในพิธี

ประธานตัดริบบิ้นเปิดนิทรรศการ  และเข้าชมงานภายในห้องแสดงงาน

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 เป็นเวทีที่กระตุ้นให้เยาวชนมีโอกาสแสดงความสามารถ ฝึกฝนทักษะ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปกรรมร่วมสมัย พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือด้านศิลปะให้กับเยาวชน ก้าวไปสู่ความเป็นศิลปินระดับชาติในอนาคต ซึ่งการประกวดศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลป์รุ่นเยาว์ จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2527 และจัดต่อเนื่องถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 35 จากผลงานของนักเรียน นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ได้รับรางวัล ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์โดยศิลปินรุ่นเยาว์ล้วนเต็มไปด้วยจินตนาการ สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ ที่มีความคิดและเทคนิคที่อิสระ ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ สื่อประสม และทัศนศิลป์ประเภทอื่น