นิทรรศการศิลปกรรม “เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ : Chaing Mai – Japan 2018”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปกรรม
“เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘ :
Chaing Mai – Japan 2018″

ศิลปินชาวไทยและชาวญี่ปุ่น 13 ท่าน
จัดแสดงระหว่้างวันที่ 17 พฤศจิกายน -16 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น.
ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมพิธีเปิด นิทรรศการ “เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘”
ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)
ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย
โดย คุณวิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธาน

     นิทรรศการโดยคณาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มศิลปินจากหลายสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น ได้จัดให้กิจกรรมเผยแพร่นิทรรศการศิลปกรรม ระหว่างเชียงใหม่ และญี่ปุ่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปี ในปี ค.ศ.2018 นี้ ได้ดำริร่วมกันว่าจะได้นำผลงานศิลปกรรมของเชียงใหม่-ญี่ปุ่น ไปจัดแสดง ณ หอศิลป์ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการสนับสนุนที่จังหวัดเชียงรายได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็น
“เมืองแห่งศิลปะ” |
โดยมีศิลปินจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 ท่าน

Mr.Hasaya Techi
Prof.Kazuhira Mukai
Mr.Katsumi Mukai
Mr.Masataka Kuroyanagi
Mr.Takeshi Hara
Mr. Yutaka Kamio
ศิลปินจากประเทศไทย จำนวน 7 ท่าน

ศ.เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร
ศ.เกียรติคุณรสลิน กาสต์
รศ.เทพศักดิ์ ทองนพคุณ
Mr.Richard Garst
นายวัฒนโชติ ตุงคะเดชะ
นายพีระพงษ์ ดวงแก้ว
นายนุกูล ปัญญาดี
.
นิทรรศการ “เชียงใหม่-ญี่ปุ่น ๒๐๑๘”
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 – 16 ธันวาคม 2561
เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. -19.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 088-418-5431 หรือ artbridge.cr@gmail.com

—————————————————————

ArtBridge cordially invites you to the opening ceremony
“Chaing Mai – Japan 2018” 
on November 17th, 2018 06.00PM
(Open to register 5.00PM) at Artbridge Chiangrai

Ms.Vimonluck Chuchart Director of Contemporary Art and Culture (OCAC) preside
.
Cooperation by Finearts Faculty, Chiang Mai University and many artists institution from Japan
Artists from Japan

Mr.Hasaya Techi
Prof.Kazuhira Mukai
Mr.Katsumi Mukai
Mr.Masataka Kuroyanagi
Mr.Takeshi Hara
Mr. Yutaka Kamio
Artists from Thai

Pongdej Chaikut
Rosalin Garst
Tapesuk Thongnoppakhun
Richard Garst
Wattanachot Tungkadecha
Peerapong Duangkaew
Nukul Panyadee
.
“Chaing Mai – Japan 2018” art exhibition
exhibition on November 17th, 2018 – December 16th, 2018
Open daily 10.00AM – 07.00PM No admission fee
More information 088-418-5431 or artbridge.cr@gmail.com

—————————————————————

ArtBridge ChiangRai (ABCR) ขัวศิลปะ
Address : 551 Moo1 Phahonyothin Rd T.Bandoo Muang Chiangrai 57100 Thailand
Tel . 053-166623 Fax. 053-166 624
Mobile. 094- 605-3030, 088-418 5431
e-mail: artbridge.cr@gmail.com , www.facebook.com/artbridgechiangrai
website : http://www.artbridgechiangrai.org/