นิทรรศการศิลปะนามธรรม “หัวใจและจิตวิญญาณ : Heart and Soul”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะนามธรรม "หัวใจและจิตวิญญาณ : Heart and Soul"

นิทรรศการศิลปะนามธรรม “หัวใจและจิตวิญญาณ : Heart and Soul”

 สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ (Sujin Suriyanaparoek), ณรงค์เดช สุดใจ (Narongdech Sudjai),
วรรธกร กาวินคำ (Wattakorn kawinkham), เอกพงษ์ ใจบุญ (Aekapong Jaibun),
ดิเรก ปรีชาชน (Direk Preechachon),
ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์ (Patthamaporn Unhanandana),
ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ (Phookpan Chairat), ชาลินี กาวิลาวัน (Chalinee Kawilawan), วัจนีย์ บุญเจ็น (Vatjanee Boonjen)
จัดแสดงระหวางวันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)

เกี่ยวกับศิลปิน
    “Heart and Soul”

หัวใจและจิตวิญญาณ

“เมื่อห้วงคิดตกผลึกผ่านวงล้อกาลเวลา

วาดปาดป้ายระบายขูดขีดร่องรอยชีวิต

หัวใจพลุ่งพล่าน ประทุ กระทบมายารุกเร้า

มืดสว่าง ทุกข์สุข เกิดดับ

ว่ายวนกลางห้วงมหรรณพ

จิตวิญญาณกางปีกอิสระ

ปล่อยวาง หลุดพ้น รับรู้ รู้สึก

สัมผัส ความจริง สัจธรรม

โผบินสู่ความสงบนิรันดร์………

 

นิทรรศการ “Heart and Soul”หัวใจและจิตวิญญาณ

Abstract Art art exhibition

โดย 9 ศิลปินนามธรรม 9 อัตลักษณ์

สุจินตน์ สุริยะนภาฤกษ์ Sujin Suriyanaparoek

ณรงค์เดช สุดใจ Narongdech Sudjai

วรรธกร กาวินคำ Wattakorn kawinkham

เอกพงษ์ ใจบุญ Aekapong Jaibun

ดิเรก ปรีชาชน Direk Preechachon

ปัทมาภรณ์ อุณหนันทน์ Patthamaporn Unhanandana

ผูกพันธ์ ไชยรัตน์ Phookpan Chairat

ชาลินี กาวิลาวัน Chalinee Kawilawan

วัจนีย์ บุญเจ็น Vatjanee Boonjen

นิทรรศการจัดแสดงตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ – 16 มีนาคม 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ณ ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้น 1 ขัวศิลปะเชียงราย

เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ตั้งแต่ 10.00 น. -19.00 น. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าชม

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมท่ี่

088-418-5431

หรือ artbridge.cr@gmail.com

“Heart and Soul Exhibition”

9 February – 16 March 2019

Opening ceremony on 9 February 2019 at 06.00 PM

1st Floor Art Bridge Chiang Rai

Open Daily 10.00 AM – 07.00 PM (ADMISSION FREE)

Contact: 088-418-5431

artbridge.cr@gmail.com