นิทรรศการศิลปะไทย “ศิลปะไทยในอุดมคติ”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะไทย  “ศิลปะไทยในอุดมคติ” 

ลิขิต นิสีทนาการ (Likit Nisetanakarn)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

แลศิลป์ ถิ่นเมืองลุง” ร่วมกับ “สถาบันวัฒธรรมศึกษากัลยาณิมิตรวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี” นำเสนอนิทรรศการศิลปะไทยที่ชื่อว่า “ศิลปะไทยในอุดมคติ”

ผลงานศิลปะไทยในรูปแบบของ “ลิขิต นิสีทนาการ “

ทูตทางศิลปะจากเหนือสุดสู่่ใต้ ปัตตานี มาเผยแพร่ เชื่อมสัมพันธ์ทางศิลปะ กับผลงานศิลปะ กว่า 50 ชิ้น
……….9 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอศิลป์ภาคใต้ สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี