นิทรรศการศิลปะ “การผจญภัยแห่งจิต ครั้งที่ 2 : Wandering 2”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะ “การผจญภัยแห่งจิต ครั้งที่ 2 : Wandering 2”

วรกร ธงชัยขาวสอาด (Varakorn Thongchaikawsaard)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 14 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น.
ณ อาคารพรรณราย ชั้น 2 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร : Art Centre Silpakorn University

นิทรรศการศิลปะ Wandering 2 (การผจญภัยแห่งจิต ครั้งที่ 2)
ผลงานโดย วรกร ธงชัยขาวสอาด
พิธีเปิด 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13:00 น
จัดแสดง ระหว่าง 3-14 ธ.ค.61 ณ อาคารพรรณรายชั้น2 หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร(วังท่าพระ) : Art Centre Silpakorn University bangkok
(ชมฟรี)

การผจญภัยแห่งจิต เป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะรูปแบบนามธรรมแบบฉับพลัน ที่ถ่ายทอดความรู้สึกที่ลึกซึ้งสะเทือนอารมณ์ เรื่องราว ความทุกข์ ความสุข ที่ผ่านเข้ามาเป็นประสบการณ์ชีวิต สะท้อนสู่การแสดงออกเป็นปรากฏการณ์ทางศิลปะ