นิทรรศการศิลปะ “ความเพียร : Perseverance”

Published by hybridart on

Perseverance
นิทรรศการศิลปะ ความเพียร 

ผลงานโดย
 ธีระวัฒน์ คะนะมะ (Teerawat Kanama) จัดแสดงระหว่างวันที่ 6 กันยายน – 13 ตุลาคม 2561
ณ ARDEL’s Third Place Gallery : อาร์เดลเธิร์ดเพลสแกลเลอรี่


     นิทรรศการ ความเพียร โดย ธีระวัฒน์ คะนะมะ นำเสนอผลงานจิตรกรรมสีอะคริลิคที่งดงามอย่างลึกซึ้งและละเอียดอ่อน ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการแห่งความเพียร ความมุ่งมั่นตั้งใจไม่ย่อท้อ ความพยายามเพื่อให้ตนเองบรรลุสู่ความสำเร็จ โดยได้รับแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากพระราชนิพนธ์เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งตัวศิลปินเองเคยมีโอกาสถวายงานวาดภาพประกอบถวาย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผสมผสานกับเรื่องราวการดำเนินชีวิตในวิถีชาวบ้านธรรมดาสามัญที่สามารถน้อมนำหลักคิดแห่งความเพียร มาปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางในการดำรงตนอยู่ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์

                                 “