นิทรรศการศิลปะ “ชายคาเดียวกัน : Same House”

Published by hybridart on

Same House
นิทรรศการศิลปะ “ชายคาเดียวกัน

กิติศักดิ์ เพรชแวว (Kittisak Phetwaew) และ กิติพงษ์ เพรชแวว (Kittipong Phetwaew) 
จัดแสดงระหว่างวันที่ 9 – 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี


     
การจัดแสดงงานศิลปะครั้งนี้ เป็นการแสดงงานร่วมกันของสองพี่น้อง ได้แก่ นายกิติศักดิ์ เพชรแววและนายกิติพงษ์ เพรชแวว ซึ่งเป็นพี่น้องฝาแฝด ที่ได้ชื่นชอบในสิ่งเดียวกัน นั้นคือศิลปะ และทำงานศิลปะมาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่า สองพี่น้องนี้จะมีหน้าตาคล้ายกัน แต่นิสัยและประสบการณ์ของชีวิต ของแต่ละคนที่ได้สัมผัสมาที่แตกต่างกัน ส่งผลให้เกิดแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะย่อมแตกต่างกันไป ทั้งความคิด และวิธีการนำเสนอ ที่แตกต่างกันส่งผลให้รูปแบบงานศิลปะทั้งสองคน ได้แตกต่างกันอย่างชัดเจนโดย การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ภายใต้ชื่อว่า ชายคาเดียวกัน หรือ Same House

The Art Exhibition that showing in this time is co-created by a twin brothers name Kittisak and Kittiphong Phetweaw. They both in love in the same thing which that is ‘art’. They two still continue working and keep doing in what they like. Being as twins, their faces look so familiar but deeply in their personality and experiences that they have been through in the different ways made they two had a different passion. We all know ‘passion’ is very important for the artist and create their arts, so this cause why their arts were so different and those arts provided to show in the exhibit name ‘Chai Ka Deaw Kun’ or Same House.

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

                “