นิทรรศการศิลปะ “ด้วยรัก และ ผูกพัน”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะ
“ด้วยรัก และ ผูกพัน”

ผลงานโดย
ตระกูลมนูญศักดิ์ และ พลพรรค ญาติ มิตร จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 17.30 น. ณ หอศิลป์ต้นตาล : TonTann ArtSpace and Gallery