นิทรรศการศิลปะ “จิต ใต้ สำนึก : Subconscious”

Published by hybridart on

Subconscious
นิทรรศการศิลปะ “จิต ใต้ สำนึก”

จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.  ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc


      
สภาวะจิต ใต้ สำนึก ที่ศิลปินแสดงออกถึงวิถีของคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้แสดงถึงความสำคัญของคนในสังคม ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยในลักษณะของบ้านรวมไปถึงสิทธิเสรีภาพของคนที่อยู่ในท้องถิ่น และความสมบูรณ์แบบในชีวิตคู่ โดยศิลปินทั้งสามคน ต้องการแสดงผลงานกลุ่มเพื่อเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวของคนในพื้นที่ โดยแสดงออกทางผลงานที่ตนถนัดทั้งรูปแบบจิตรกรรมสองมิติและสื่อผสม ซึ่งมีความแตกต่างทางวัตถุแต่เชื่อมโยงสัมพันธ์กันผ่านทางความรู้สึก ที่ประสานกันเพื่อบันทึกเรื่องราวความทรงจำของศิลปิน และเพื่อถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจสามารถรับรู้การแสดงออกทางภาษาภาพที่ศิลปินได้รังสรรค์ขึ้น

                “