นิทรรศการศิลปะ “ปาปิยอง : Papillon”

Published by hybridart on

Papillon
นิทรรศการ ปาปิยอง

โดย ธนากร เตลาน (Thanakorn Telan)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 กันยายน – 28 ตุลาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ The Jam Factory Gallery

คุณค่าของชีวิตเกิดจากการมีอิสรภาพ

ผีเสื้อถูกนำมาเปรียบกับผู้หญิงเพราะความสวยงามและพลังแห่งอิสรภาพภายในใจที่จะบินไปตามใจต้องการ เราจะมองเห็นความสวยงามของผีเสื้อแท้จริงที่สุดเมื่อมันโบยบินอย่างอิสระ แต่ด้วยความสวยงามของผีเสื้อเองกลับทำให้มันสูญเสียอิสรภาพ ความงดงามของร่างกายสูญเสียอิสรภาพที่จะได้แสดงออกมาให้มองเห็นอย่างแท้จริงเพียงเพราะการถูกมองว่าเป็นการโป๊เปลือย ศิลปภาพเปลือยกับคำว่าอนาจารมันไกลกันมากในความคิดของผม มันขึ้นอยู่กับมุมมองที่ความงดงามนั้นจะถูกถ่ายทอดออกมา รวมทั้ง “สายตา” ของผู้ที่ถ่ายทอดความงามนั้นศิลปภาพถ่ายเปลือยมักโดนจำกัดอิสรภาพในการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์งานศิลปะเพราะถูกตัดสินจากมุมเดียว ดังนั้นผลงานของผมในครั้งนี้ จึงได้ถ่ายทอดให้เห็นถึงความงดงามที่แท้จริงที่ไม่ปกปิดของร่างกาย ความรู้สึก และการแสดงออกอย่างอิสระ

“ปาปิยอง” แปลว่า ผีเสื้อในภาษาฝรั่งเศส และก็เป็นชื่อภาพยนต์ที่ดังมากในปี 1973 ที่เล่าเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่ต้องติดคุก แต่มีหัวใจที่มุ่งมั่นและพลังใจที่จะสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพ ศิลปภาพถ่ายเปลือยก็เช่นกัน ยังคงรอที่จะได้รับการชื่นชมความงดงามในเชิงศิลปะอย่างอิสระและความเข้าใจ ความเชื่อของผมสอนผมว่าในโลกใบนี้ทุกสิ่งเป็นไปได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยอิสรภาพของศิลปะและความคิดสร้างสรรค์

——————————————

Value of life is made of freedom.
Butterfly represents women for their beauty and their inner spirit of freedom. It is truly beautiful when it flies freely. But because of its recognizable beauty, butterfly loses its freedom. The true beauty of human body loses freedom to reveal as it is perceived of “nudity.” Fine arts nude and pornography are extremely far from each other, in my opinion. It depends on the perspective of how the beauty is represented and the eyes of the person who represents it. Fine arts nude photography has been limited its freedom to show artistic creativity just because of the one sided judgment. My works for this exhibition, therefore, convey the beauty of uncovered body and mood with true appreciation of freedom.

“Papillon” is butterfly in French, as well as, a famous movie in 1973 which was about an imprisoned man who expressed how freedom can powerfully create his determination and will power. Fine arts nude photography is also waiting to be appreciated with true artistic freedom and understanding. My strong belief teaches me that in this world, freedom of art and creativity creates boundless possibilities.

——————————————