นิทรรศการศิลปะ “4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะ 
“4th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’”

สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมร่วมกับสาขาภาพพิมพ์
ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ARCOLABS Surya University
จัดแสดงระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 10 ตุลาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

แนวความคิด
     สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญในการร่วมมือและการสร้างเครือข่ายทั้งในระดับประเทศและระดับนานชาติ และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระดับนานาชาติ(ด้านทัศนศิลป์) ร่วมกับสาขาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ARCOLABS Surya University ด้วยการจัดแสดงผลงานทัศนศิลป์ของคณาจารย์ นิสิต นักศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านศิลปะ

     ดังนั้น เพื่อให้การสร้างเครือข่ายวิชาการทางวิชาการด้านทัศนศิลป์ในระดับนานาชาติ และสืบสานพันธกิจในด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืน สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจึงร่วมกับสาขาวิชาภาพพิมพ์ ภาควิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และ ARCOLABS Surya University

นิทรรศการ“4 th SPEKTRUM 2018: Student Art Exhibition ‘Story Never Dies’
” และกิจกรรมWorkshop
ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อให้สาธารณะชนได้มีส่วนร่วมในการชื่นชมและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดังกล่าว

     อนึ่ง ARCOLABS Surya University ซึ่งเป็นองค์กรศิลปะสากลที่ดำเนินงานโดยคณาจารย์จากหลากหลายมหาวิทยาลัยในประเทศอินโดนีเซีย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี