นิทรรศการศิลปะ “Superbarbara: First and Foremost”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “Superbarbara: First and Foremost 

ผลงานโดย
บุญศรี ตั้งตรงสิน (Boonsri Tangtrongsin)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท

“Superbarbara: First and Foremost”
ศิลปิน: บุญศรี ตั้งตรงสิน
พิธีเปิด: วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.
ระยะเวลาจัดแสดง: 15 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561
สถานที่: หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท
ประเภทผลงาน: แอนนิเมชั่น

Superbarbara เป็นผลงานแอนนิเมชั่นของบุญศรี ตั้งตรงสิน เปิดตัวครั้งแรกในนิทรรศการ Nouva {Arte} Povera ที่ Osage Gallery ฮ่องกง และ หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มอีก 2 ตอนในเทศกาลสิงคโปร์เบียนนาเล่ ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งผลงานได้รับการยอมรับและสะสมโดยพิพิธภัณฑ์ศิลปะสิงคโปร์ (Singapore Art Museum)

Superbarbara ตุ๊กตายางตกรุ่นที่เป็นตัวแทนของเครื่องมือทางเพศถูกนำเสนอใหม่ผ่านสามัญสำนึกของมนุษย์คนหนึ่งที่มีเรื่องราวต่างๆ ผ่านเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นความพยายามทำตัวให้เป็นประโยชน์ การถูกคุกคาม รวมถึงเรื่องราวอื่นๆ

หอศิลปมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับศิลปิน บุญศรี ตั้งตรงสิน จัดแสดงนิทรรศการ “Superbarbara: First and Foremost” ซึ่งรวบรวมเอาผลงานทั้ง 13 ชุดรวมทั้งตอนใหม่ล่าสุด Superbarbara: The Beginning โดยจัดแสดงตั้งแต่ 15 กันยายน – 1 ธันวาคม 2561 และขอเชิญร่วมพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ หอศิลป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ำไท ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 0 2407 3757, อีเมล buggallery@bu.ac.th หรือ www.facebook.com/bangkokuniversitygallery

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – — – — – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

“Superbarbara: First and Foremost”
ARTIST: Boonsri Tangtrongsin
OPENING RECEPTION: 15 September 2018 at 18.00 hrs.
EXHIBITION DATE: 15 September – 1 December 2018
VENUE: Bangkok University Gallery (BUG), City Campus
ART WORKS: Animation

Superbarbara is an animation of Boonsri Tangtrongsin, first shown at Nouva {Arte} Povera exhibition at Osage Gallery in Hong Kong and Bangkok University Gallery (BUG) in 2012. Two more series were exhibited at the Singapore Biennale 2013, which are collected by Singapore Art Museum (SAM).

Superbarbara is an obsolete inflatable doll (Barbara), represents a new genre of sexual implement through a common sense of human who has come through various situations, including trying to be useful, being abused, and so on.

Bangkok University Gallery is pleased to present “Superbarbara: First and Foremost” by Boonsri Tangtrongsin, which gathers 13 animation VDOs, including “Superbarbara: The Beginning”, the latest series. You are cordially invited to the opening reception on Saturday 15 September 2018 at Bangkok University Gallery (BUG), City Campus from 18:00 hrs. onward. The exhibition opens during 15 September – 1 December 2018. More information 0 2407 3757, E-mail: buggallery@bu.ac.th or www.facebook.com/bangkokuniversitygallery