นิทรรศการศิลปะ “Feminine”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะ Feminine 

ผลงานโดย
ปัญจรัตน์ พลพลึก (Panjarat Polpluek)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 กันยายน 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น.
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc


    งานศิลปะ ในชุด Feminine นี้ ศิลปินได้หยิบเอาความโดดเด่น ความน่าสนใจของ “หญิงสาว”มาใช้ถ่ายทอดผ่านเทคนิควิธีการเพ้นท์ส่วนตัว สร้างบริบทใหม่ให้เกิดขึ้นเมื่อโครงสร้างเดิมถูกทำลายหรือแทนที่

                “