นิทรรศการศิลปะ “Pleasantly”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิลปะ “Pleasantly”

ผลงานโดย
ชนะชัย เกษศรีรัตน์ (Chanachai Ketsrirat) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 18.00 น. ณ YuYuan Art & Antique @ Lhong1919

Pleasantly ::: solo art exhibition

Artist: CHANACHAI KETSRIRAT
Date: 1-30 September 2018, YuYuan Art & Antique, Lhong1919
Opening Reception: Sunday 9th September 2018, 6pm