นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ : Archaic Art”

Published by hybridart on

นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ :  
Archaic Art”

กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 2 – 19 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3
Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

เกี่ยวกับศิลปิน
     นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ” (Archaic Art)

ศิลปิน กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 2 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-6201380 (สุริวัฒน์)

แนวความคิด

นิทรรศการแสดงกลุ่มของศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 ในชื่อของกลุ่ม หัวโบราณ เป็นการแสดงงานกลุ่มคนศิษย์เก่าเพาะช่างที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยในแบบเฉพาะตนที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะไทยให้คงอยู่ และต่อยอดจากการเรียนรู้ที่ได้จากสถาบัน และช่างไทยโบราณเพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.

เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์นิทรรศการศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 “หัวโบราณ” (Archaic Art)

ศิลปิน กลุ่มหัวโบราณ (Archaic Art Group)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 2 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 2 ห้องนิทรรศการ 3

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-6201380 (สุริวัฒน์)

 แนวความคิด

นิทรรศการแสดงกลุ่มของศิษย์เก่าจิตรกรรมไทยเพาะช่าง ครั้งที่ 1 ในชื่อของกลุ่ม หัวโบราณ เป็นการแสดงงานกลุ่มคนศิษย์เก่าเพาะช่างที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรูปแบบของงานจิตรกรรมไทยในแบบเฉพาะตนที่สร้างสรรค์ออกมาเพื่อเป็นการสืบสานศิลปะไทยให้คงอยู่ และต่อยอดจากการเรียนรู้ที่ได้จากสถาบัน และช่างไทยโบราณเพื่อพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง

 เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.

เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.

ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์