นิทรรศการ “ป่าประกอบ : The Wild-Mindset”

Published by hybridart on

นิทรรศการ ป่าประกอบ 
The Wild-Mindset

กรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ (Kannika Jansuwan)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 28 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ People’s Gallery หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

‘The Wild-Mindset’ Solo Art Exhibition
By KANNIKA JANSUWAN
Opening reception: 3 October 2018 at 18.00 hrs.
3– 28 October 2018 at 10.00 – 21.00 hrs. (Close on Monday)
At People’s Gallery P3, 2nd floor, artHUB@bacc, Bangkok Art and Culture Centre

นิทรรศการ ‘ป่าประกอบ’ 
เป็นนิทรรศการที่ว่าด้วยการเรียนรู้กฏของ’ป่า’และการเข้าใจ’ความคิด’ของตัวศิลปินเอง การเรียนรู้ชีวิตผ่านการมองย้อนกลับของประสบการณ์ในอดีตเพื่อให้ได้เห็นภาพรวมบางอย่าง ตัดบางสิ่งที่ยึดถือไว้  ด้วยความเชื่่อว่าในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างในป่าแห่งนี้จะเชื่อมโยงกันอย่างมีความหมาย ไม่ว่าหนทางของเราแต่ละคนจะแต่งต่างกันเพียงใด เราจะได้เรียนรู้สิ่งนั้นจากทางที่เราเลือก ด้วยความรักและความกระหายในการใช้ชีวิต สิ่งนั้นจะเผยให้เราได้เห็น เพราะสำหรับศิลปิน จิตรกรรมสีน้ำมัน 64ชิ้นหลากหลายขนาดที่สามารถนำมารวมเป็นภาพเดียวในนิทรรศการครั้งนี้คือการส่งสาส์นนั้น

นิทรรศการจัดแสดง
ตั่งแต่วันที่ 3-28 ตุลาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 18.00 น. จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานมา ณ โอกาสนี้

 

………………………….

 

The Art Exhibition ‘The Wild- Mindset‘ represent how the artist learns to live in this jungle and her mind by looking back to see the big picture of the life trying to connect every piece of the puzzle and try not getting stuck in some ego.  She believes that eventually, everything connects that is means to be alive while we’re all part on this ’wild’ in different purpose that is the key to quality per se and when you connect with that love and passion that when everything unfolds. For the artist, this oil painting exhibition is the  64 pieces of several sizes that can connect like puzzle pieces is the missive to showing us

 

’The Wild -Mindset’ starts from 3– 28 October 2018 at People’s Gallery, in this regard, you are cordially invited to the opening ceremony on Wednesday 3 October 2018 at 18.00 hrs.

 

………………………….

สอบถามเพิ่มเติม

For more information

0922596629

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกรรณิการ์ จันทร์สุวรรณ