นิทรรศการ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 12 ตุลาคม 2561 ณ ชั้น G โถงเอเทรียม อาคารสินธร

นิทรรศการ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”
วันที่: วันนี้ ถึง 12 ตุลาคม 2561
สถานที่: ณ ชั้น G โถงเอเทรียม อาคารสินธร ถ.วิทยุ
โดย: บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

     ผลงานศิลปะกว่า 1,000 ผลงานของเยาวชนจากสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย สู่การคัดสรรของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาย “ศิลปะ” และ “วรรณกรรม” จนได้ 44 ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านทัศนศิลป์ และการสื่อความหมายในโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทย กับอินทัช” ปีที่ 12 โดย บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

     สำหรับในปีนี้จัดการประกวดในหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” โดยส่งเสริมให้เยาวชนอ่านวรรณกรรมไทยที่หลากหลายพร้อมเสริมสร้างจินตนาการเป็นภาพวาด เพื่อร่วมส่งต่อความสุข และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งเป็นภาพสะท้อนที่เด่นชัดบ่งบอกถึงเอกลักษณ์อันมีเสน่ห์ของคนไทยและผืนแผ่นดินไทยที่มีมาอย่างยาวนานจากอดีตจนถึงปัจจุบัน

     พร้อมทั้งร่วมสนับสนุนผลงานน้องๆ เพื่อนำรายได้จากการจำหน่ายภาพทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายสมทบเข้ามูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่นำไปช่วยเหลือเด็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา โดยสามารถนำใบเสร็จจากการซื้อภาพไปลดหย่อนภาษีได้

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สุทธิลักษ์ สิงห์เงิน
ติดต่อโทร 06 4939 9667
www.intouchcompany.com
www.facebook.com/intouchstation