นิทรรศการ “วาดความสุข : Draw the Happiness”

Published by hybridart on

นิทรรศการ วาดความสุข 
Draw the Happiness”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล (Siritat Techaphalokul)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561
และมีพิธีเปิดในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

นิทรรศการ “วาดความสุข” (Draw the Happiness)
ศิลปิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริทัต เตชะพะโลกุล (Siritat Techaphalokul)
ลักษณะงาน จิตรกรรม
ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 24 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 17.00น.
             ดร.ก้องเกียร โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.เอเซียพลัสกรุ๊ป โฮลดิ้งส์
             ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 2
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 081-935-9745 (สิริทัต)

แนวความคิด
โลกเปลี่ยนแปลงไปเป็นความจริง รวดเร็วและต่อเนื่อง ชีวิตเองก็ดำเนินเดินไปวนกลับผ่านวันวาน เช้าตื่นและเข้านอนเหมือนทุกวัน ไม่หยุดนิ่ง เป็นไปตามธรรมชาติ

เมื่อมีธรรมชาติเป็นแรงบันดาลใจ จาก“ต้นไม้”ถึง“วงปี”(Annual Ring) เป็นสัญญะแสดงให้เห็นภาพดำเนินไปของชีวิตเป็นวงกลมซ้ำต่อเนื่อง เปลี่ยนแปลงขนาดที่ใหญ่ขึ้น เมื่อเปรียบชีวิตกับต้นไม้ ก่อเกิดคำถามสะท้อนแนวคิด“ความสุขของชีวิตคืออะไร” เมื่อต้นไม้เกิดจากดิน
“ดินสอ”คือสิ่งแสดงแทนความคิดและจุดเริ่มต้นของการถามหา“ความสุข” ผ่านกระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์และตัวตนผ่านเส้นลายมือเขียนภาษาไทย จาก“คำแรก”ถึง“คำสุดท้าย” แสดงถึงสมาธิ คำต่อคำ ด้วยเส้นที่อ่านออก เป็นความคิดที่อ่านได้ ในผลงาน“จิตรกรรม”ชุดนี้ แม้มีรูปแบบและพื้นที่ในการสร้างสรรค์ชัดเจน แต่แสดงให้เห็นถึงอิสระทางความคิดที่เปิดกว้างไร้ขีดจำกัด ส่งต่อ สื่อสาร และรับรู้ถึง“ความสุข”ในการวาดได้อย่างไร้กาลเวลา

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 – 19.00น.
เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 – 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี