นิทรรศการ “ศรัทธา : Faith Beyond Earth”

Published by hybridart on

นิทรรศการ 
ศรัทธา : Faith Beyond Earth”

“ศรัทธา : Faith Beyond Earth”

วันที่ 20 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2561
สถานที่: พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย : MOCA Museum of Contemporary Art
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.

นิทรรศการ “ศรัทธา – Faith Beyond Earth”
20 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2561
พิธีเปิดนิทรรศการ วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 เวลา 16.00 น.

MOCA ร่วมเฉลิมฉลองเทศการศิลปะระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทย Bangkok Art Biennale 2018 ด้วยการจัดนิทรรรศการกลุ่มของศิลปินแห่งชาติและศิลปินรุ่นใหม่รวม 18 ท่าน ภายใต้แนวคิด “ศรัทธา”

ศรัทธาความเชื่อเป็นสิ่งที่อยู่คู่คนไทยมานับตั้งแต่กำเนิดชาติ ดั้งเดิมแต่ครั้งปู่ยา คนไทยไหว้ผี กราบเทพ นับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จวบเมื่อพุทธศาสนาเผยแผ่มาสู่แผ่นดินสุวรรณภูมิ ศรัทธาความเชื่อหลอมรวมพระธรรมคำสอนเข้ากับพิธีกรรมที่สืบทอด พิธีกรรมของพราหมณ์ พุทธ และผี จึงแยกจากกันแทบไม่ออก คนไทยกราบพระพุทธรูป ในขณะเดียวกันก็ไหว้เทพ พลีกรรมให้ผีเหย้าผีเรือน เป็นต้น ศรัทธาความเชื่อที่ฝังรากอยู่ในจิตวิญญาณของคนไทยแตกต่างไปจากผู้คนในภูมิภาคเอเซีย มีลักษณพิธีกรรมที่โด่ดเด่น ชวนให้ค้นหาโดยเฉพาะคนในชาติตะวันตกให้ความสนใจใคร่รู้

ศรัทธาและความเชื่อ เป็นนามธรรมที่มองไม่เห็น จับต้องไม่ได้ นำมาแปรเป็นรูปธรรมผ่านงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ส่งผ่านนัยยะแห่งความศรัทธาเชื่อถือที่มีเมล็ดพันธุ์อยู่ในจิตวิญญาญของศิลปินแต่ละคน เติบกล้าและแผ่กิ่งก้านออกไปสู่งานศิลปะ บางคนอาจะนำเอาความเชื่อมาเย้ยหยันเสียดสี หรือสำหรับบางคนศรัทธาความเชื่ออาจจะเป็นเรื่องของกฤษดาภินิหาร มืดฤาสว่าง เสียดสี หยามหยัน สัญญะแห่งนามธรรมแปรสารเป็นรูปธรรม ต่างคน ต่างจิต ต่างคิด ต่างจินตนาการ ตีความประกอบสื่อความแตกต่างกันออกไป

นิทรรศการ “ศรัทธา – Faith Beyond Earth” นำศรัทธาความเชื่อออกมานำเสนอในงานศิลปะผ่านศิลปิน18 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก 2 ศิลปินแห่งชาติ ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ และอาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร พร้อมศิลปินชื่อดังและศิลปินดาวรุ่ง อาทิ ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, อลงกรณ์ หล่อวัฒนา, ชัชวาล รอดคลองตัน, ธนฤษภ์ ทิพย์วารี, กฤช งามสม, พลุตม์ มารอด, มนัส เหลาอ่อน, สิโรจน์ พวงบุบผา, จักรี คงแก้ว, วีรพงษ์ ศรีตระกูลกิจการ, จิรนันท์ จุลบท, วราวุฒิ โตอุรวงศ์, ธีรวัฒน์ นุชเจริญผล, ห่มสวรรค์ อู่ม่านทรัพย์ และปาริชาติ ศุภพันธ์ โดยได้รับเกียรติจากธวัชชัย สมคง – บรรณาธิการนิตยสารไฟล์อาร์ต ให้เกียรติเป็นคิวเรเตอร์ในทรรศการครั้งนี้

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
อ้างอิง