นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Published by hybridart on

นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์
คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดแสดงระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561 ณ หอศิลป์
สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี : Sombat Permpoon Gallery


    Art exhibition printmaking by lectures from Division of Printmaking Faculty of Fine Arts, Chiangmai University

    15 August-15 September 2018
    at Sombatpermpoon Gallery Bangkok, Thailand

    20-25 November 2018
    at 
Kyoto City International Foundation Kyoto,Japan

    นิทรรศการแสดงผลงานคณาจารย์สาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ คณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน 2561
    ณ สมบัติเพิ่มพูน แกลเลอรี กรุงเทพมหานคร

    ระหว่างวันที่ 20-25 พฤศจิกายน 2561
    ห้องนิทรรศการของ Kyoto City International Foundation เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น


Artists:

Kamol Srivichainan, Pongdej Chaaiyakut, Srijai Kuntawang, Nophaklao Srimatyakun, Rossalin Garst, Thongchai Yukantapornpong, Chaiyot Chandratita, Yupha Mahamart, Pongsiri Kidee, Chaivut Ruamrudeekool, Pakornpatara Janthankhaisorn, Endokoji

                “

ผลงานต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar