นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากร

Published by hybridart on

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ

นักเรียน อาจารย์ และบุคลากร โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
ณ 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ 2 Chamchuri Art Gallery : หอศิลป์จามจุรี

เกี่ยวกับศิลปิน
     นิทรรศการ “นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียน อาจารย์ และบุคลากรครั้งที่ 8 : 60 ปี สาธิตจุฬาฯ”

         (The 8th Art Exhibition of the Students and Staff of CUD : on Celebration of the 60th School Anniversary)

ศิลปิน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม
(Chulalongkorn University Demonstration Elementary School)

ลักษณะงาน จิตรกรรม

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 13 – 24 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดนิทรรศการ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้องนิทรรศการ 1 และ2

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0851945544 (อาจารย์สมใจ)

แนวความคิด
การจัดการเรียนรู้ทางด้านศิลปะ นอกจากการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติการทำงานศิลปะในห้องเรียนแล้ว นักเรียนควรได้รับประสบการณ์ในการชมงานศิลปะ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับความงาม และตระหนักในคุณค่าของศิลปะ ซึ่งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานศิลปะของนักเรียนในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็นประตูที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางศิลปะ ได้ชื่นชมความงามทางศิลปะ ผลงานได้รับการยอมรับ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และได้เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะชนอย่างกว้างขวางอีกด้วย