นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

Published by hybridart on

นิทรรศการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 64 (สัญจร)

จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 29 มกราคม 2562
ละจะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562
ณ หอศิลป์จำปาศรี สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม