นิทรรศการ “การคืนชีพ : Reanimation”

Published by hybridart on

Reanimation
นิทรรศการ “การคืนชีพ”

ผลงานโดย กลุ่มศิลปินนัวโรว์ อาร์ตสเปซ ร่วมกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิด 
ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ ชั้น 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี


     พิธีเปิดนิทรรศการ “Reanimation การคืนชีพ” โดย กลุ่มศิลปินนัวโรว์ อาร์ตสเปซ ร่วมมือกับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จัดแสดง ณ ห้องนิทรรศการพิเศษ ชั้น 2 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

     นิทรรศการนี้คือหนึ่งในนิทรรศการของ นัวโรว์อาร์ตสเปซ โดยมีเป้าหมายที่จะตั้งคำถามกับอัตลักษณ์ของ อุดรธานี ผ่านการสำรวจรูปแบบต่างๆ ความเป็นตัวตนของอุดรธานีได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง จากอิทธิพลทั้งภายในและภายนอก

     ซึ่งหนึ่งในอัตลักษณ์ดังกล่าวที่ซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักกันดี คงไม่ผิดถ้าจะขอกล่าวว่าคงจะไม่มีใครไม่รู้จัก แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ที่ซึ่ง มีความสำคัญอย่างมากในเรื่องงานโบราณคดี วัฒนธรรมและเครื่องปั้นดินเผายุคก่อนประวัติศาสตร์ ที่ซึ่งถูกค้นพบในช่วงต้นยุค 60s ซึ่งการขุดค้นอย่างเป็นทางการไม่ได้เกิดขึ้นทันทีในปีนั้น แต่เกิดในปี พ.ศ. 2515 โดยกรมศิลปากรและมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย อย่างไรก็ตาม ตัวบ้านเชียงก็หลีกหนีไม่พ้นที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและเป็นเรื่องเป็นราว อาจเป็นเพราะ การท่องเที่ยว, ตลาดสินค้า, เศรษกิจ และ การพัฒนาเมือง ของจังหวัด

     นิทรรศการ การคืนชีพ ชวนเชิญผู้ชมไปค้นหา การเปลี่ยนแปลงของอัตลักษณ์ดังกล่าว ผ่านมุมมองศิลปะ หลากหลายเทคนิค ดังเช่น จิตรกรรม, ภาพพิมพ์, ประติมากรรม, วีดีโอ และ สื่อผสม จากศิลปินทั้ง 8 ท่าน ซึ่งได้แก่
อัมรินทร์ บุพศิริ, ปณชัย ชัยจิรรัตน์, ตฤณภัทร ชัยสิทธิศักดิ์, ธิดารัตน์ ชุ่มจังหรีด, ประวีณ เปียงชมภู, สันติ สีดาราช, จิรวัฒน์ เอื้อสังคมเศรษฐ์ และ ปุญญิศา ศิลปรัศมี

 
พิธีเปิดนิทรรศการ : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
เสวนาและอภิปรายงานศิลปิน : วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติด้านศิลปะ : 17 – 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 15.00 น.
ระยะเวลานิทรรศการ 1 – 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 16.00 น.

             “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar