นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 : THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS

Published by hybridart on

THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY
ART BY YOUNG ARTISTS
นิทรรศการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

จัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 27 กันยายน 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. (วันศิลป์ พีระศรี)
ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35

นิทรรศการจัดแสดงระหว่างวันที่ 8 – 27 กันยายน 2561
เวลา 10.00 – 16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุด)
ณ ชั้น 1 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
หลังจากจัดแสดงในส่วนกลางเสร็จสิ้น จะจัดการแสดงสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ

พิธีมอบเกียรติบัตรและเปิดนิทรรศการ
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 10.30 น. (วันศิลป์ พีระศรี)
โดยได้รับเกียรติจาก นาย ชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธีเปิด

การเเสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ได้ริเริ่มโดยมหาวิทยาลัยศิลปากรมาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งหวังส่งเสริมให้เยาวชนไทยที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี มีพื้นที่การเเสดงออกอย่างเสรีเเละสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคัดเลือกผลงานที่เหมาะสมเเก่รางวัลต่างๆ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านศิลปะ จากหลากหลายสาขา

ในครั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 19 รางวัล แบ่งเป็นรางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญทอง “ศิลป์ พีระศรี”1 รางวัล รางวัลเกียรตินิยมยอดเยี่ยมเหรียญเงิน “ศิลป์ พีระศรี” 9 รางวัล และรางวัลสนับสนุน 9 รางวัล โดยในแต่ละรางวัลนั้นล้วนแสดงถึงศักยภาพของศิลปินอันสะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงและผสมผสานความงดงามของศิลปะร่วมสมัยและวัฒนธรรมได้อย่างลงตัว ถือเป็นก้าวสำคัญของศิลปะร่วมสมัยของไทย

สำหรับโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่สนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะและร่วมกิจกรรมที่หอศิลป์ได้เตรียมไว้
สามารถติดต่อสอบถามและนัดหมายได้ตลอดระยะเวลาจัดแสดงนิทรรศการ ติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพ์ 084-5310044

………………………………………………………

THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS

Exhibition will be on view from 8 – 27 September 2018 (daily) at 10 am – 4 pm.
at the Art and Cultural Center Commemorating the 6th Cycle Birthday Anniversary of His Majesty The King Bhumibol Adulyadej, Silpakorn University, Sanamchandra Campus, Nakorn Pathom Province

The opening ceremony is on 15 September 2018 at 10.30 am (Silpa Bhirasri Day), to be presided over by Mr. Chuan Leekpai (Former Prime Minister).

Silpakorn University has initiated the Exhibition of Contemporary Art by Young Artists in 1984 with the objectives to encourage young artists aged not more than 25 to have a space to express their creativity. All works have been selected by honorable jurors from various fields of fine arts.

There are 10 artists selected for award-winning entries, 9 artists selected for special award winning-entries. All of the awarded and selected artworks clearly present skillful techniques in diverse dimensions. The artworks can precisely show the perfect combination of contemporary art development and culture. All of these artworks not only show interesting techniques and content, but also be a remarkable step of contemporary art creation for the future.

นิทรรศการ การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 35 : THE 35th EXHIBITION OF CONTEMPORARY ART BY YOUNG ARTISTS

Published by hybridart on

The 3rd International Mail Art
นิทรรศการ “การแสดงศิลปกรรมนานาชาติเมล์อาร์ต”

ผลงานโดย
คณาจารย์คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ศิลปินไทย และศิลปินนานาชาติ
จัดแสดงระหว่างวันที่ 3 – 9 สิงหาคม 2561 และ จะมีพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 17.00 น. ณ คาฬวิท สตูดิโอ แอนด์ แกลเลอรี่ : Kalwit Studio & Gallery

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar