นิทรรศการ “คู่ – สมดุล : Couple – Balance”

Published by hybridart on

Couple-Balance 
นิทรรศการ “คู่-สมดุล”

ผลงานโดย สิตา อินใหญ่ (Sita Inyai)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

 ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar