นิทรรศการ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ‘ทัศนียภาพแห่งสากล’

Published by hybridart on

THE 8th ASIA PLUS
ART EXHIBITION
International Perspective

นิทรรศการ จิตรกรรมเอเชียพลัส ครั้งที่ 8 “ทัศนียภาพแห่งสากล”

  

นิทรรศการจิตรกรรมเอเซียพลัส ครั้งที่ 8 ‘ทัศนียภาพแห่งสากล’
on 5 July – 5 August 2018 at The Queen’s Gallery, Bangkok


       เครือข่ายการสื่อสารที่ก้าวหน้าล้ำยุค ทำให้ทุกวินาทีของทุกคนแทบเชื่องช้าไปทุกขณะ เราถูกผลักให้ทุกก้าวของการใช้ชีวิตเร็วขึ้น เร็วขึ้น และเร็วขึ้น วงการ “งานศิลปะ”
ก็เช่นกัน นิทรรศการ จิตกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 8 ภายใต้การสนับสนุนของ บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 

      นำโดยผู้บริหารสาวเก่ง ณินทิรา โสภณพนิช เป็นประธานเปิดนิทรรศการไปเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถนนราชดำเนิน ในงานมีคำถามที่ถูกตั้งขึ้นกลางวงเสวนาว่าการเดินทางในสายอาชีพศิลปินในเมืองไทยนั้น มันจะอยู่ยาก… อยู่ได้… หรืออยู่รอด… เพียงใด เมื่อโลกของทุกคนกว้างขึ้น ทุกอย่างต่างเข้าสู่กระบวนการสู่ความเป็น “สากล”

                                                                        ”  

ผลงานที่ได้รับรางวัลต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
rama9art