นิทรรศการ “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ : Like Live Life”

Published by hybridart on

นิทรรศการ "ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ : Like Live Life"

นิทรรศการ “ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์ : Like Live Life”

ลำพู กันเสนาะ (Lampu Kansanoh)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา18.30 น.
ณ ARDEL Gallery of Modern Art : หอศิลป์ร่วมสมัยอาร์เดล


เกี่ยวกับงานศิลปะ

“ชอบก็ไลค์ ใช่ก็แชร์” โดย ลำพู กันเสนาะ นำเสนอผลงานจิตรกรรมที่งดงามด้วยทักษะฝีมืออันเยี่ยมยอดของจิตรกรหญิงสาวผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยที่สื่อสังคมออนไลน์ได้คลี่คลุมรุกคืบไปในทุกสถานการณ์ กิจกรรมการเสพรับข้อมูลและแสดงออกซึ่งตัวตนของผู้คนในโลกออนไลน์ จึงกลายเป็นพฤติกรรมที่ผู้คนจำนวนมากกระทำลงไปโดยมิได้ใส่ใจต่อการณ์ควรไม่ควร และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผลงานศิลปะที่ยั่วเย้าเลียนล้อผู้คนด้วยเส้นสีฝีแปรงอันชวนขบขันสนุกสนาน