นิทรรศการ “ชีวิตสายน้ำ : LIFE ALONG THE RIVER”

Published by hybridart on

LIFE ALONG
THE RIVER

นิทรรศการ ชีวิตสายน้ำ

on 7 – 28 July 2018
at Number 1 Gallery, Bangkok


     “Life Along the River ชีวิตสายน้ำ” ถือเป็นการร่วมแสดงงานนิทรรศการเดี่ยวกับนัมเบอร์วันแกลลอรี่ เป็นครั้งแรกของวรสันต์ สุภาพ ศิลปินที่มากด้วยทักษะและฝีมือ ผ่านการแสดงงานกลุ่มและเดี่ยวมากมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศภาพเรือเอี๊ยมจุ๊นที่ล่องลอยบนผิวแม่น้ำเจ้าพระยา เรื่องราวการใช้ชีวิตของคนไทย นับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่ผูกพันอยู่กับสายน้ำ โดยเอาชีวิตของคนในเรือมาสื่อ มีทั้งพ่อ แม่ ลูกและสัตว์เลี้ยงอาศัยรวมอยู่ด้วยกัน แม้ในเวลาทานข้าวก็ทานด้วยกัน ภาพหญิงสาวอาบน้ำบนเรือริมแม่น้ำ นอนในเรือลำเดียวกัน ทำให้พ่อแม่ได้มีเวลาอยู่กับลูก ได้อบรมสั่งสอนลูก จะเห็นได้ว่าภาพเขียนนี้สามารถบอกอะไรได้หลายสิ่งหลายอย่างของผู้ใช้ชีวิตในสายน้ำ แม้กระทั่งเมืองหลวงที่ชื่อกรุงเทพฯ เมืองฟ้าเมืองอมรแห่งนี้ อดีตเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองเวนิสตะวันออกมาแล้ว เพราะ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยแม่น้ำ วิถีชีวิตอันเรียบง่ายบนเรือที่ล่องลอยไปนั้น เป็นชีวิตที่น่าประทับใจ อบอุ่น สงบสุข อิสระ และไม่มีขอบเขต ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างผลงานจิตรกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ วรสันต์ สุภาพ มาตลอด 30 ปี

ผลงานต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Number 1 Gallery