นิทรรศการ “ซาวเล : SOUND-LAY”

Published by hybridart on

SOUND-LAY
นิทรรศการ ซาวเล

ผลงานโดย
นักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดแสดงระหว่างวันที่ 21 -31 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. ณ ศูนย์ศิลปะบ้านตึก : Baan Tuek Art Center

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
อ้างอิง