นิทรรศการ “ถอดรหัสศิลปะไทย : DecodingThaiArt”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ถอดรหัสศิลปะไทย : DecodingThaiArt”

ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง (Thabadin Boonnuang)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ 333 BABABA Gallery

นิทรรศการ “ถอดรหัส ธัฐบดินทร์ ศิลปะไทย”

เรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงานนิทรรศการศิลปะและวิชาการของอาจารย์ธัฐบดินทร์ บุญเนื่อง เปิดที่ 5 ธันวาคม 61 เวลา 18.00 น. ณ 333 gallery ชั้น 3 Rivercity