นิทรรศการ “ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 
The 18th Silpa Bhirasri Creativity Grants”

ประดิษฐ์ แสงไกร (Pradit Saengkrai), ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร (Taweewit  Kijtanasoonthorn),
พงศ์เดช ไชยคุตร (Pongdej Chaiyakut), วรวิทย์ แก้วศรีนวม (Worawit Kaewsrinoum),
ศิระ สุวรรณศร (Sira Suwannasorn), สุจิน สังวาลย์มณีเนตร (Sujin Sangwanmaneenet),
อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี (Anurot Chanphosri) และ โอภาส เจริญสุข (Opas Charoensuk)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

“ทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น. 

ณ ท้องพระโรง หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

โดยมี คุณสุพจน์ ชัยวัฒน์ศิริกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ

พร้อมกิจกรรมเสวนาโดย 8 ศิลปิน เวลา 16.00 น. ในวันเปิดนิทรรศการ

นิทรรศการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี นำเสนอผลงานของ 8 ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสร้างสรรค์ เพื่อดำเนินโครงการในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการที่ได้รับคัดเลือกนี้ล้วนแสดงถึงกระบวนการสร้างสรรค์อันน่าสนใจและโดดเด่น ผ่านผลงานหลากหลายรูปแบบ โดยคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยในครั้งนี้ เป็นปีแรกที่ได้ริเริ่มทุนรางวัลประเภทการประพันธ์ดนตรี จำนวน 1 รางวัล โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

โครงการทุนสร้างสรรค์ศิลปกรรม ศิลป์ พีระศรี ครั้งที่ 18 โดยมหาวิทยาลัยศิลปากรนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนศิลปินที่ทำงานสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่องให้มีโอกาสในการทำงานและเผยแพร่สู่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการศิลปะร่วมสมัยและการประพันธ์ดนตรีในประเทศไทย

ศิลปินทั้ง 8 ผู้ได้รับทุน ได้แก่

ประดิษฐ์ แสงไกร

ทวีวิทย์ กิจธนสุนทร

พงศ์เดช ไชยคุตร

วรวิทย์ แก้วศรีนวม

ศิระ สุวรรณศร

สุจิน สังวาลย์มณีเนตร

อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรี

โอภาส เจริญสุข

นิทรรศการจัดแสดง วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม จนถึงวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562

เปิดให้ชมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 9.00 – 19.00 น. เสาร์ 9.00 – 16.00 น. (เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ)

หากสถานศึกษาสนใจเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 084-531-0044 และ 086-776-0490