นิทรรศการ “นัย ขณะ : Interval elucidation”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “นัย ขณะ : Interval elucidation”

ณัฐิวุฒิ พวงพี (Natthiwut Phuangphi)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2561
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc

นิทรรศการ นัย ขณะ
วันที่ : 01 พฤศจิกายน – 25 พฤศจิกายน 2561
สถานที่: People’s Gallery ชั้น 2
โดย: ณัฐิวุฒิ พวงพี

     งานจิตกรรมที่นำมา ซึ่งการพบกันของ เวลา และ ความหมาย ณ ห่วงหนึ่งของการ บรรจบ โดยงานมุ่งเสนอภาพเพื่อแสดงอาการของความกระจ่างในช่วงเสี้ยวเวลาที่การ ผ่านมาและผ่านไป โดนตอกตรึง “ขณะ” ให้หยุดนิ่ง และตกตะกอนสู่การใคร่ครวญจน เผยภาวะทางอารมณ์ของแต่ละคน อันถูกรองรับจากประสบการณ์และความรู้สึก นำไปสู่ การให้ความหมาย ที่ขึ้นอยู่กับอำนาจทางจิตนาการของผู้ชมเอง