นิทรรศการ “#บอร์เดอร์แลนด์ (#BORDERLAND)”

Published by hybridart on

#BORDERLAND 
นิทรรศการ “#บอร์เดอร์แลนด์”

ผลงานโดย
วรัญญู ช่างประดิษฐ์ (Waranyou Changpradit) จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc


     เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์และโศกนาฏกรรม คือจารึกจากสิ่งที่เพื่อนมนุษย์ปฏิบัติต่อกัน กำหนดกฎเกณฑ์และตัดสินผ่านมาตรฐานของคนหมู่มาก นามธรรมของความผิดชอบชั่วดีชี้วัดได้ด้วยรูปลักษณ์ภายนอก เพศสภาพ รสนิยม ทัศนคติทางความคิด มุมมองการเมือง ลัทธิความเชื่อ ตลอดจนศาสนาที่เคารพบูชา ข้าพเจ้าจึงตั้งคำถามต่อการให้สถานะต่อสิ่งที่ผิดแผกไปจากตน หรือด้อยกว่า จากคนส่วนใหญ่ ยุติธรรมมากน้อยเพียงใด ในเมื่อไม้บรรทัดของแต่ละคนมีมาตรฐานไม่เท่าเทียมกัน ทั้งหมดนี้คืออัตตาจากการถือมั่นมิใช่หรือ

     เมื่อข้าพเจ้าได้พิจารณาถึงอัตลักษณ์และอัตตาที่ตนมีพบว่าแท้จริงแล้วความเป็นเราเกิดจากความเป็นเขาทั้งสิ้น นับแต่กายวิภาคที่เกิดจากพ่อและแม่ที่มาจากคนละครอบครัวสิ่งแวดล้อมอันเป็นตัวแปร การฟังเพลงสากล หลงใหลในศิลปะวิทยาการแบบไทย ตลอดจนอิทธิพลของการ์ตูนญี่ปุ่น แสดงให้เห็นว่าเราทุกคนต่างมีความแตกต่างที่ผสมผสานเข้าด้วยกัน เสมือนการปะติด (Collage) ประกอบกันของสิ่งดั้งเดิม เพิ่มเติม ตัดทอน บิดเบือนจากความเป็นจริง ความทรงจำ และทัศนคติส่วนตัว

     นิทรรศการชุด #BORDERLAND หรือพื้นที่ชายขอบในตนเองสื่อสารด้วยภาษาภาพ (Narrative) ผ่านตัวละครต่างๆ (Characters) ต่างอิริยาบถและบริบทที่ก้ำกึ่งไม่ชัดเจนต่อสถานภาพว่าภาพที่ปรากฏนั้นคือเทวดานางฟ้า คนธรรมดา หรือแค่เพียงปิศาจ?

             “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar