นิทรรศการ “บันทึก..พื้นถิ่น : Memories of local life”

Published by hybridart on

นินิทรรศการ “บันทึก..พื้นถิ่น 
 Memories of local life”

รวีพล ประดิษฐ (Raweepon Pradit)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 31 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม 2562 เวลา 16.30 น.
ณ YuYuan Art & Antique