นิทรรศการ “พลังแห่งเอเชีย : Energy of Asia”

Published by hybridart on

นิททรศการศิลปะ พลังแห่งเอเซีย

นิทรรศการ “พลังแห่งเอเชีย : Energy of Asia”

คณาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 11 ท่าน
และศิลปิน คณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ท่าน
จัดแสดงระหว่างวันที่ 13 – 27 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.
ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวความคิด

คณะกรรมการจัดงาน “Energy of Asia” (พลังแห่งเอเชีย) ร่วมกับสำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ ขอเชิญชมนิทรรศการศิลปะ “Energy of Asia พลังแห่งเอเชีย” ผลงานศิลปะโดยศิลปินคณาจารย์จากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 11 ท่าน และศิลปินคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 7 ท่าน

นิทรรศการศิลปะในครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ทัศนศิลป์จากมหาวิทยาลัยศิลปะชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ และคณาจารย์ที่มีผลงานทางด้านทัศนศิลป์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและพัฒนาการในการสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในระดับนานาชาติ และเกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอันดีระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีใต้และประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงพลังและศักยภาพของงานสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ในเอเชีย

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00น.

ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

Exhibition Name Energy of Asia

Artists 11 globally active artists/professors from South Korea and 7 professors of Chulalongkorn University

Artwork Type Painting, Printmaking, Photo

Exhibition Period February 13 – 27, 2019

Ceremony Day February, 13 at 5:00 p.m.

Venue Exhibition Hall, Art and Culture Building, Chulalongkorn University.

Concept

The goals of this international exchange exhibition are to share and to develop the creative/cultural potential for both Korean and Thai artists/professors, to expand, to amplify the synergy of artistic potential through this event, and to realize the energy and the potential of art in Asia.

Steering Committee of ‘Energy of Asia’ together with The Office of Art and Culture, Chulalongkorn University invite 11 globally active artists/professors from South Korea and 8 professors of Chulalongkorn University to participate in this auspicious occasion.

The Exhibition will be on view from 13th-27th February 2019 at Exhibition Hall, Art and Culture Building, Chulalongkorn University.

Exhibition Hall open, free of charge.

From Mondays to Fridays, 9.00 a.m. to 5.00 p.m.