นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ “เล่นแร่แปรดิน”

Published by hybridart on

นิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์ “เล่นแร่แปรดิน”

ผลงานโดย
ศิลปินกลุ่มเซรามิคและดินเผาขัวศิลปะ จัดระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 16 กันยายน 2561
และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ ขัวศิลปะ : ArtBridgeChiangRai (ABCR)


     ขัวศิลปะขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ พันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 ภายใต้คอนเซปต์
“เล่นแร่แปรดิน” โดยศิลปินกลุ่มเซรามิคและดินเผาขัวศิลปะ ที่สร้างสรรค์งานดินเผา โดยใช้เทคนิคต่างๆมากมาย
ในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป)

     ในทางปรัชญา ดิน เป็นธาตุหลัก ที่สะท้อนพื้นฐาน และส่วนประกอบในทุกสิ่ง เป็นสัญลักษณ์แห่งการก่อตั้งและกำเนิด เสมือนเป็นผู้ให้ชีวิต และยังเป็นผู้รับที่คอยโอบอุ้มสิ่งต่างๆ ดินจึงเป็นความมั่นคง พละกำลัง และความอุดมสมบูรณ์ ศิลปินกลุ่มเซรามิคและดินเผาจึงเลือกใช้ ดิน ในการสร้างสรรค์ และถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานศิลปะผ่านรูปแบบ และมุมมองของตนเองอย่างทรงพลัง

     นิทรรศการ นิทรรศการพันสอง แปดร้อย °C ครั้งที่ 2 “เล่นแร่แปรดิน”
จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2561
ตั้งแต่เวลา 10.00 น. -19.00 น. เปิดให้เยี่ยมชมทุกวัน ไม่มีค่าใช้จ่าย
ที่ห้องจัดแสดงนิทรรศการ ชั้นที่ 1 ณ ขัวศิลปะ จังหวัดเชียงราย

………………………………………………………………………………………………………………….

ArtBridge cordially invites you to the opening ceremony
1200-800 degree celsius #2 in concept “Perform alchemy”
on August 18th, 2018(Open to register 5.00PM)

Earth is one of the elements that create every life in the universe so its mean about the power, wealthy and consistent. All the artist select to use the clay to communicate be the art that saying and meaning for their self.

Exhibition on. August 18th – September 16th 2018
10.00AM – 07.00PM Open every day, Admission free
1st floor at ArtBridge Chiangrai

               “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar