นิทรรศการ “ภาพจำจากตุรกี : Reminiscence of Turkey”

Published by hybridart on

นิทรรศการ “ภาพจำจากตุรกี 
Reminiscence of Turkey”

ถาวร โกอุดมวิทย์ (Thavorn Ko-udomvit)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2561 – 20 มกราคม 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 18.30 น. ณ ARDEL 

นิทรรศการ
ภาพจำจากตุรกี บอกเล่าเรื่องราวเนื้อหาเกี่ยวกับความงดงาม ทั้งทางกายภาพ ทัศนียภาพ ประวัติศาสตร์ และอารยธรรมอันเก่าแก่ของศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิออตโตมันอย่างประเทศตุรกี ภาพของสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวตุรกี ถูกถ่ายทอดออกมาในความสงบ ขรึมขลัง และสง่างาม ด้วยเทคนิคจิตรกรรมสีอะคริลิคบนผ้าใบที่งดงาม โดยศิลปินเจ้าของผลงานบรรยากาศเฉพาะตัว ถาวร โกอุดมวิทย์