นิทรรศการ ภาพถ่ายการเดินทางของเวลา “แตก ก่อน เกิด”

Published by hybridart on

นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางของเวลา “แตก ก่อน เกิด”

ผลงานโดย
นักศึกษาชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดแสดงระหว่างวันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2561
ณ Buffalo Bridge Gallery


     นิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางของเวลา จัดแสดงโดยนักศึกษา ชมรมถ่ายภาพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เริ่มขึ้นในปีพ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อพัฒนาฝีมือการถ่ายภาพ ภายใต้ชื่อนิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางของเวลา ตอน อดีต ปัจจุบัน อนาคต จัดแสดงภาพถ่าย ที่สะท้อนถึงแนวคิด มุมมองของการเปลี่ยนแปลงไปของโลกมนุษย์ ในแต่ละช่วงชีวิตมนุษย์ ถ่ายทอดผ่านรูปแบบของการใช้ชีวิต

     เมื่อปีพ.ศ.๒๔๔๙ สานต่อการจัดนิทรรศการแสดงภาพภายใต้หัวข้อหลัก การเดินทางของเวลา โดยมีชื่อตอนว่า ที่ผ่านมา ในงานแสดงผลงานครั้งนี้ นำความทรงจำ ที่เคยผ่านมา ออกมาเล่าผ่านภาพถ่าย เพื่อย้อนกลับไปนึกถึงอารมร์ และครั้งความรู้สึกที่ผ่านมาเหล่านั้นให้กลับมาอีกครั้ง

     ในปีพ.ศ.๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางชมรมถ่ายภาพยังคงจัดนิทรรศการภาพถ่ายการเดินทางของเวลา ขึ้นเป็นครั้งที่ ๓ ภายใต้ชื่อตอน ไทนนิยม การจัดแสดงภาพที่สะท้อนอารยธรรมของคนในไทย ในด้านความเชื่อ ความศรัทธา การประพฤติ ทำเนียม ฯลฯ ที่บ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของไทย ในมุมมองของคนไทย

     และในศกนี้ นิทรรศการภาพถ่ายของชมรมถ่ายภาพ ดำเนิน การเดินทางของเวลา ในครั้งนี้จัดทำภายใต้ ตอน แตกก่อนเกิด (zygote) เพื่อนำเสนอแนวความคิดของคนกลุ่มเล็กๆอย่างเราในการมองว่า ตัวของ พวกเราเองแตกต่างจากผู้อื่น ด้วยแนวคิดดังกล่าว สู่คำถามว่า จุดเริ่มต้นของความแตกต่างคือสิ่งใด เมื่อแนวคิด ส่งผ่านสู่ภาพถ่าย อาจก่อเกิดเป็นความรู้สิ่งหนึ่งเดียวกัน พวกเราอาจไม่ต่างกัน แต่เพียงเพราะเราเหมือนกัน จึงไม่เหมือนใคร อ้างอิงจากทฤษฎีความแตกต่าง

กิจกรรมภายในงาน
ภาพถ่าย
นิทรรศการแสดงภาพถ่ายประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑ ของนักศึกษาชมรมถ่ายภาพ มหาวิทยาลัยกรุงเทพภายใต้ชื่อตอน แตกก่อนเกิด (zygote)

ดนตรี
ในวันเปิดงานมีดนตรีสดจากวงดนตรีที่มีเอกลักษณ์ทางแนวเพลงและแนวดนตรี อาทิเช่น กึมดากึม Lord Liar Boots T_047 เป็นต้น สามารถเข้าชมฟรีในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป

สุนทรียภาพ
การนำเสนอผลงาน และพื้นที่จัดแสดงที่นำเสนอให้สอดคล้องกับ นิทรรศการ โดยเปิดให้ชมทุกวัน ตั้งแต่ ๑๘-๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑

แท้จริงเรา “แตกต่าง” กันมาตั้งแต่ “เกิด” อ้างอิงจากทฤษฎีความแตกต่าง

               “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
อ้างอิง