นิทรรศการ “ร่างสีดำกับภาวะที่ถูกครอบงำ : BLACK FIGURE WITH OBSESSION”

Published by hybridart on

BLACK FIGURE WITH OBSESSION
นิทรรศการ “ร่างสีดำกับภาวะที่ถูกครอบงำ”

ผลงานโดย ปัญญา บัวสุดตา (Panya Buasudta)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 1 – 26 สิงหาคม 2561 และจะมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00 น.
ณ People’s Gallery ชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร : bacc


     ผลงานศิลปะชุดร่างสีดำกับสิ่งที่ครอบงำจิตใจสร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงกิเลสที่อยู่ในจิตใจของมนุษย์โดยถ่ายทอดผลงานออกมาในรูปแบบของความน่ากลัวและความไม่รู้จักพอของมนุษย์ด้วยการสร้างรูปทรงกิเลสขึ้นมาเพื่อให้เห็นถึงรูปทรงที่สวยงามแพรวพราวแต่แอบแฝงด้วยความน่ากลัวเพื่อเป็นสิ่งที่ล่อตาล่อใจให้หลงใหลในรูปร่างที่สวยงามแต่ความสวยงามนั้นมันก็แค่ภาพลวงตาที่หลอกให้เข้าไปติดกับดักจึงใช้ลักษณะรูปทรงของต้นหยาดน้ำค้างที่มีความสวยงามในตัวของมันแต่ซ่อนพิษร้ายเอาไว้เพื่อดักจับเหยื่อข้าพเจ้าจึงนำรูปทรงมาพัฒนาโดยใช้จินตนาการเข้าไปในรูปทรงปรับเปลี่ยนให้เกิดเป็นรูปทรงที่มีความแปลกใหม่

               “

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Contestwar