นิทรรศการ “วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน : Life in Brush Strokes”

Published by hybridart on

นิทรรศการ "วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน : Life in Brush Strokes"

นิทรรศการ “วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน 
     Life in Brush Strokes

ทวิทักษ์ กิจจานุกิจ (Thawithak Kitjanukit)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 – 26 กุมภาพันธ์ 2562
และจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.00 น.
ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1
อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : CU. Museum

เกี่ยวกับศิลปิน
นิทรรศการ วิถีชีวิต วิจิตรปลายพู่กัน Life in Brush Strokes

ศิลปิน ทวิทักษ์ กิจจานุกิจ

ลักษณะงาน ศิลปะการเขียนอักษรด้วยพู่กัน

ระยะเวลาที่จัดแสดง วันที่ 7 – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

พิธีเปิดนิทรรศการ พิธีเปิดนิทรรศการวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 เวลา 18.00 น.

ห้องนิทรรศการ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน ชั้น1 อาคารพิพิธภัณฑ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แนวคิด
อักษรจีนเป็นอักษรที่ใช้ระบบการเขียนแสดงความหมายที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายพันปี เดิมทีมีรากเหง้ามาจากอักษรภาพ และต่อมาได้ผันแปรไปตามกาลเวลา ทำให้กลายเป็นอักษรภาพที่มิใช่ภาพวาดอีกต่อไป ด้วยลักษณะเด่นดังกล่าวผนวกเข้ากับความอ่อนละมุนของพู่กัน ก่อกำเนิดศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมาพร้อมกัน และเป็นชนวนต้นเหตุกระตุ้นให้เกิดพัฒนาการเพื่อความสะดวกและความสวยงามของอักษร ศาสตร์ดังกล่าวนั้นก็คือ ซูฝ่า

ด้วยประการฉะนี้ ซูฝ่าจึงถือเป็นวิชาที่ล้ำค่าทั้งด้านศาสตร์และศิลป์ อีกทั้งยังสามารถผสมผสานกับศิลปะร่วมสมัยได้อย่างหลากหลายและลงตัว จึงเป็นแรงบันดาลใจให้ข้าพเจ้าดำริจะจัดนิทรรศการภาพอักษรครั้งนี้ขึ้น โดยจะนำเสนอภาพอักษรซึ่งมีทั้งการเขียนปรัชญวาทเตือนใจ กวีนิพนธ์ และความเรียงที่สอดแทรกด้วยเรื่องราวประจำวัน อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าซูฝ่าเป็นสิ่งที่กลมกลืนกับวิถีชีวิตของเราอย่างแยกไม่ออก

ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่านิทรรศการครั้งนี้จะสามารถทำให้ผู้ชมทุกท่านดื่มด่ำไปกับเสน่ห์ความงามของอักษรจีน รู้จักผสานรอยต่อระหว่างเก่ากับใหม่ให้ลงตัว เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนาต่อไปในอนาคต

เปิดให้เข้าชมทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30น.

ปิดให้บริการวันเสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

……………………………………………………..

Exhibition Name Life in Brush Strokes

Artists Thawithak Kitjanukit

Artwork Type Chinese Calligraphy

Exhibition Period February 7 – 26, 2019

Ceremony Day February, 11 at 6:00 p.m.

Venue 1 st Floor exhibition area, Chulalongkorn University Museum

Concept

Throughout millennia of its history, the vast system of Chinese characters, initially based on primitive drawings, has been from time to time developed and transformed to the stage where each character is no longer a drawing, but rather a logogram.

This characteristic combined with the flexibility of brush tips has brought about a simultaneously evolving art form for the sake of convenience and beauty in writing, under the name of “Shu Fa” (“Way of Writing”), internationally recognized as “Chinese Calligraphy”.

Shu Fa is for the above reason a subject of both ergonomic and aesthetic values. It can be blended variously and harmoniously with other contemporary art forms. This has inspired me to showcase the compilation of my own calligraphy works consisting of philosophy quotes, poems and compositions with stories connecting to my daily life, as an attempt to imply that Shu Fa is an art form inseparable from our lifestyle.

My expectation is that the audience shall absorb the charm of Chinese characters and learn how to connect the old with the new, as an approach to further studies and development in the future.

Chulalongkorn University Museum open, free of charge.

From Mondays to Fridays, 9.00 a.m. to 4.30 p.m.