นิทรรศการ “เด็กห่วย : Sick Boy”

Published by hybridart on

Sick Portrait No.2, 2018
Oil on canvas, 
200×200 cm.

SICK BOY
นิทรรศการ เด็กห่วย

Exhibition by Prawit Lumcharoen
2nd – 23rd June 2018


      “Sick Boy เด็กห่วย” นิทรรศการเดี่ยว ครั้งที่ 3 ของศิลปิน ประวิทย์ ล้ำเจริญ กับนัมเบอร์วันแกลอรี่ เป็นผลงานจิตรกรรมที่นำเอาศิลปะจากการวาดภาพเหมือนจริง ด้วยการใช้เสน่ห์ของฟรอยด์ที่แวววาว มันวาว มาปรับเปลี่ยนเทคนิคการวาดภาพโดยใช้แทนผิวมนุษย์ด้วยฟรอยด์หรืออลูมิเนียม เป็นการสร้างสรรค์ผลงานที่กลายเป็นเอกลักษณ์ของศิลปินเองมาโดยตลอด

      “Sick Boy เด็กห่วย” ผลงานชุดนี้นับว่าเป็นการคลี่คลายของตัวศิลปินเอง แสดงออกไม่ซับซ้อน ตรงไปตรงมา มีความชัดเจน สื่อสารด้วยอารมณ์ความรู้สึกของศิลปิน โดยใช้รูปแบบที่เป็นภาพเหมือน (Portrait) “เด็กอ้วน” สื่อถึงเด็กในยุคสมัยใหม่ โดยให้คล้ายกับคาแรคเตอร์ของศิลปิน  ที่เติบโตมาพร้อมกับความเจริญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ถูกสร้างและพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายในรูปแบบชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมเมืองที่จู่โจมและไม่สามารถปฏิเสธรูปแบบชีวิตโลกแห่งวัตถุ จนถูกกลืนกินด้วยโลกแห่ง
ความมันวาว “โลกสีผิวสังเคราะห์” (Synthetic color)  เกิดเป็นชุดผลงาน “Sick Boy เด็กห่วย” ขึ้นมา

     “ประวิทย์ ล้ำเจริญ” ศิลปินเกิดที่จังหวัดสุราษธานี จบการศึกษาปริญญาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาลัยเพาะช่าง และปริญญาศิลปมหาบัณฑิต สาขาจิตรกรรม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินได้รับรางวัลต่างๆ อาทิเช่น รางวัลพิเศษ ระดับเยาวชน 14-17 ปี ศิลปกรรมครั้งที่ 19, รางวัลชมเชย การประกวดโปสเตอร์  ข้าวคือชีวิต, รางวัลชมเชยศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ    ครั้งที่ 3, รางวัลดีเด่น ศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 5, รางวัลพิเศษ การประกวดศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 24, รางวัลยอดเยี่ยมอันดับ 2 การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัย พานาโซนิค ครั้งที่ 15  ทุนสนับสนุนสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนนท์ และ เข้าร่วมแสดง Art Stage Singapore 2018 by Number 1 Gallery

             “

พ่อมด Magician No.1, 2017
Oil on canvas, 
115×58 cm.

ผลงานต่างๆ

ขอขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก
Number 1 Gallery